Rezistenţa la antimicrobiene (RAM) constituie o ameninţare din ce în ce mai mare pentru sănătate la nivel mondial, în condiţiile în care la nivelul Uniunii Europene şi al Spaţiului Economic European se raportează deja 33.000 de decese în fiecare an, susţine preşedintele Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO), Viorel Andronie.

„Rezistenţa la antimicrobiene – procesul prin care unii microbi dezvoltă rezistenţă la medicamente care erau anterior în măsură să îi combată – constituie o ameninţare din ce în ce mai mare pentru sănătate la nivel mondial. Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor a raportat că rezistenţa la antimicrobiene (RAM) conduce deja la 33.000 de decese în fiecare an în UE/SEE, survenite în principal din cauza infecţiilor dobândite în spitale şi în alte unităţi medicale. Principiul ‘o singură sănătate’ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care ia în considerare sănătatea umană, sănătatea animală şi mediul, recunoaşte că este necesară o abordare integrată a antimicrobienelor”, a declarat pentru AGERPRES, Viorel Andronie.

Potrivit acestuia, combaterea rezistenţei la antimicrobiene este complicată deoarece este dificil de aplicat în practică măsuri adecvate de prevenire şi control al infecţiilor, inclusiv practici de bază, „cum ar fi spălarea mâinilor”.

„De asemenea, este dificilă utilizarea prudentă a antimicrobienelor existente (pentru tratarea atât a oamenilor, cât şi a animalelor), altfel spus utilizarea corectă a medicamentului adecvat şi numai atunci când este necesar. De altfel, nicio nouă clasă de antibiotice nu a mai fost descoperită începând cu anul 1980”, a subliniat Andronie.

În ceea ce priveşte antimicrobienele de uz veterinar, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România precizează că, în general, utilizarea acestora este în curs de ameliorare în statele membre, în condiţiile în care, între 2011 şi 2022, vânzările de antimicrobiene de uz veterinar au scăzut cu 53%.

„Cu toate acestea, există diferenţe mari între statele membre, iar consumul anumitor antimicrobiene este în continuare prea ridicat. Legislaţia recentă a UE privind produsele medicinale veterinare şi hrana pentru animale a remediat o serie de deficienţe cunoscute. Viitoarea politică agricolă comună oferă posibilitatea de a continua consolidarea cadrului UE pentru combaterea RAM”, a afirmat Andronie.

În acest context, combaterea RAM constă în două provocări principale, respectiv asigurarea unei utilizări mai prudente şi mai eficiente a antimicrobienelor existente (inclusiv prin creşterea gradului de conştientizare, prin practici mai bune în materie de igienă, prin formare, supraveghere şi monitorizare, precum şi prin metode de diagnostic îmbunătăţite) la oameni, la plante şi la animale; descoperirea şi punerea la dispoziţie de antimicrobiene noi (prin cercetare şi dezvoltare).

Potrivit datelor statistice, în Europa, în 2020, au murit zilnic 100 de oameni din cauza antimicrobienelor, iar în România mor anual 13 persoane la 100.000 de locuitori. Vânzările de antimicrobiene la animale în ţara noastră au înregistrat o scădere în perioada 2014 – 2022.

Preşedintele CMVRO a participat joi şi vineri (9 și 10 mai 2024) la seminarul „Noi măsuri de combatere a rezistenţei la antimicrobiene”, desfăşurat la Bucureşti, unde au fost prezenţi peste 80 de fermieri şi medici veterinari din România.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate actualizările legislative în domeniu, perspectivele, dar şi problemele şi soluţiile pentru fermieri şi medici veterinari.

Obiectivul sesiunii de instruire a vizat informarea fermierilor şi a medicilor veterinari cu privire la implicaţiile Regulamentului (UE) 2019/4 privind furajele medicamentate şi ale Regulamentului 2019/6 privind produsele medicinale veterinare în practica lor zilnică la fermă, precum şi facilitarea tranziţiei către o utilizare redusă a antimicrobienelor prin informarea cu privire la măsurile care ar putea preveni apariţia infecţiilor.

De asemenea, în cadrul seminarului s-a susţinut încurajarea schimbului de bune practici care informează fermierii şi medicii veterinari cu privire la posibilele abordări pentru reducerea utilizării antimicrobienelor în practica de zi cu zi.

Potrivit CMVRO, în perioada februarie 2024 – august 2026 vor fi organizate 30 de ateliere de formare pentru a contribui la tranziţia către o utilizare redusă a antimicrobienelor şi, în special, la obiectivul „De la fermă la consumator” (F2F) de a reduce vânzările globale ale UE de antimicrobiene pentru animalele de fermă şi acvacultură cu 50% până în 2030.

Evenimentul de formare a fost organizat în cadrul proiectului european AMRFV – „Formare practică pentru fermieri şi medici veterinari: noi măsuri de combatere a rezistenţei la antimicrobiene”. AGERPRES