Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş organizează o nouă sesiune de admitere la programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, printre altele.

Candidaţii se pot înscrie online (24/24) în perioada 1 – 6 septembrie 2023 pe platforma dedicată, se arată într-un comunicat.

În sesiunea de admitere din septembrie sunt disponibile atât locuri bugetate sau finanţate din bugetul Universităţii, cât şi locuri cu taxă.

În ceea ce priveşte admiterea la programele de studii Asistenţă medicală generală, Asistenţă medicală generală (extensia Bistriţa), Nutriţie şi dietetică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară, Tehnică dentară (extensia Bistriţa), Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic şi Asistenţă de farmacie (extensia Bistriţa), proba de concurs va consta într-un test grilă din biologie cu 50 de întrebări elaborate de comisia de admitere (10 întrebări de tip complement simplu, 40 întrebări de tip complement multiplu) din întrebările de la sfârşitul celor şapte capitole prevăzute ca bibliografie.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, aceste întrebări sunt restrânse într-un extras, care poate fi descărcat de aici. Informaţii suplimentare se regăsesc pe platforma dedicată admiterii.