UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca a inaugurat Muzeul Şcolii Medicale Clujene, un proiect realizat din dorinţa de a conserva şi promova moştenirea academică a universităţii.

La ceremonia de inaugurare au participat membri ai comunităţii academice şi ai comunităţii clujene, precum şi acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, şi prof. dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române, se arată într-un comunicat.

Muzeul propune vizitatorilor săi o incursiune în istoria învăţământului medical din Cluj-Napoca, cu o tradiţie de două secole şi jumătate şi este conceput în spiritul unor proiecte iniţiate în urmă cu mai bine de un veac.

„Muzeul Şcolii Medicale Clujene reprezintă nu doar o colecţie de exponate şi documente, ci şi o punte între trecut şi prezent, între tradiţie şi inovaţie. Este un tribut adus celor care au contribuit la dezvoltarea învăţământului medical şi cercetării în această regiune şi, în acelaşi timp, un testament al angajamentului nostru de a păstra şi transmite această bogată moştenire către generaţiile viitoare”, a declarat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

Ideea înfiinţării unui muzeu dedicat evoluţiei ştiinţei medicale s-a creionat în perioada interbelică. Prin strădaniile profesorului Jules Guiart şi ale asistentului său, Valeriu L. Bologa, fondatori ai Şcolii de Istoria Medicinei din Cluj, au fost colecţionate diverse obiecte, documente, cărţi etc. legate de trecutul medicinei româneşti. Vicisitudinile vremii (refugiul Facultăţii de Medicină la Sibiu în anii celui de Al Doilea Război Mondial, incendiul din anii ’80 care a cuprins clădirea unde erau adăpostite diverse exponate şi documente) au afectat colecţiile de istoria medicinei şi farmaciei.

Muzeul Şcolii Medicale Clujene se află într-o clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, cu profundă semnificaţie istorică. Aici s-au desfăşurat o parte din şedinţele Consiliului Dirigent (decembrie 1919 – aprilie 1920). Colecţiile muzeului sunt valorificate în cadrul a două secţiuni: expoziţia permanentă, respectiv expoziţia temporară.

Expoziţia permanentă ocupă cea mai însemnată parte a spaţiului vizitabil de către public, fiind organizată în baza criteriului cronologic şi tematic. Primele două săli pun în lumină etapele istorice traversate de şcoala medicală clujeană începând cu secolul al XVIII-lea şi până în zilele noastre. Diverse exponate, în original sau facsimil, precum fotografii, documente, medalii, cărţi poştale, publicaţii ştiinţifice etc. au menirea de a ilustra evoluţia învăţământului clujean.

O altă sală găzduieşte colecţia de aparatură, instrumente medicale, farmaceutice şi de laborator utilizate în diferite ramuri ale medicinei pentru diagnostic, tratament sau în scop didactic. Aceasta are rolul de a evidenţia practica medicală în perioada secolelor XIX-XX.

De asemenea, muzeul adăposteşte un exemplar al „Ecorşeului” realizat de Constantin Brâncuşi la începutul secolului XX, exponat de mare valoare, prima lucrare de acest gen din România.

În muzeu este amenajată o preţioasă bibliotecă, cu lucrări de istoria medicinei româneşti şi universale (sec. XVII-XX), respectiv cărţi din sfera istoriei ştiinţelor sau ştiinţelor auxiliare istoriei medicinei. Cele mai multe dintre ele au intrat în patrimoniul Facultăţii de Medicină în perioada interbelică prin grija profesorului Valeriu L. Bologa.

O sală specială, menită să aducă un omagiu celui al cărui nume îl poartă astăzi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, este dedicată memoriei profesorului Iuliu Haţieganu (1885-1959). Obiecte de mobilier, documente, fotografii, cărţi, recompun crâmpeie din biografia acestei distinse personalităţi. Primul decan al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii româneşti din Cluj (1919-1920), rector în două mandate (1930-1931; 1941-1944), Iuliu Haţieganu s-a remarcat printr-o prodigioasă activitate medicală, didactică şi socială, impunându-se drept unul dintre cei mai însemnaţi diagnosticieni ai timpului.

Pe lângă expoziţia permanentă, în spaţiul dedicat expoziţiilor temporare se organizează evenimente cu tematică diversă, realizate în parteneriat cu alte muzee, universităţi şi instituţii culturale.

Muzeul Şcolii Medicale Clujene se află pe Str. Emil Isac nr. 13 din Cluj-Napoca şi poate fi vizitat de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, în baza unei programări prealabile.

 

Sursă foto: Facebook – UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca