Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București propune sistemului sanitar românesc implementarea unui ghid de comunicare extinsă prin care instruirea personalului medical ce vizează abordarea relațională cu pacientul sau cu aparținătorii acestuia să se realizeze la cele mai înalte standarde și pe baza unor criterii psihologice inovative și bine definite.

Marți, 18 Iulie, ora 13, în Holul de Onoare al Facultății de Medicină a UMFCD (Bulevardul Eroii Sanitari , Nr 8, București) va vea loc lansarea primei ediții a cărții „Comunicare. Comunicare Medicală”, ediție care a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura Universitară „Carol Davila” București.

Comunicarea interumană a avut dintotdeauna un rol esențial în dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi indiferent de mediile profesionale sau non-profesionale în care s-a produs transferul de idei, dar pot spune că, în mod distinct, în relația dintre medic, pacient și aparținătorii acestuia, consistența comunicării bazată pe transparență, echilibru și empatie, trebuie să se constituie ca factor psiho-terapeutic fundamental “ a declarat Rectorul UMFCD, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Acesta a subliniat că ghidul pe care îl lansăm astăzi sub semnătura colegilor de la catedra de psihologie medicală, și cărora le mulțumesc în mod special, reprezintă nu doar pentru universitatea noastră, ci pentru întreaga medicină românească, un salt enorm în descrierea și mai ales aprofundarea comunicării medicale, cele șase mari capitole ale prezentei lucrări fiind înscrise într-un exercițiu imperios cursanților mai ales prin testele de evaluare aferente fiecărui capitol, fapt ce ne determină să propunem atât Grupului G6, cât și Ministerului Sănătății să lărgim aria de implementare a acestui ghid în întregul sistem sanitar românesc.

La rândul său, prim autorul ghidului de comunicareConf. Univ. Dr. Ovidiu Popa Velea a precizat că „autorii acestei lucrări, cadre universitare cu vocaţie formativă, dar şi practicanţi ai comunicării în context clinic, îşi exprimă speranţa că această lucrare poate aduce o contribuţie concretă la ameliorarea climatului de muncă actual din Medicină, precum şi să faciliteze activarea unor mecanisme de natură interioară şi instituţională, capabile de a restaura comunicării medicale sensul său originar, profund generos şi profund uman“.

„Comunicare. Comunicare Medicală” este opera lui Ovidiu Popa-Velea, Conferenţiar Universitar Dr. abilitat, licenţiat în Medicină şi Psihologie, Fulbright Alumnus (New School University, New York), psihoterapeut acreditat și Şef al disciplinei Psihologie Medicală, Facultatea de MedicinăUMF Carol Davila – Bucureşti, precum și a coautorilor: Liliana Veronica Diaconescu, Șef de lucrări, licenţiată în Medicină şi Psihologie, psihoterapeut acreditat, Disciplina Psihologie Medicală, Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila – Bucureşti și Alexandra Ioana Mihăilescu, Șef de lucrări, licenţiată în Medicină, specializarea Psihiatrie, Disciplina Psihologie Medicală, Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila – Bucureşti. 

 

Sursa: UMFCD