Inovația influențează noile servicii oferite de farmacii

Managerii de farmacie pot dezvolta o mentalitate inovatoare în rândul angajaților prin adoptarea unei atitudini deschisă la schimbare.