Președintele Colegiului Farmaciștilor Prahova, Farm. Silviu Constantinescu, a acordat un interviu platformei FarmaciaViitorului.ro, în care a prezentat provocările actuale ale funcției, precum și beneficiile aduse de automatizarea farmaciilor.

Provocările cu care se confruntă un președinte al Colegiului Farmaciștilor pot varia în funcție de contextul specific și includ:

  1. Modificări legislative: Președinții Colegiilor de Farmaciști trebuie să fie la curent cu modificările legislative din sectorul farmaceutic, să se implice activ în aceste modificări care pot afecta modul în care farmaciștii practică profesia și serviciile pe care le oferă.

Susținerea pentru farmaciști și pentru profesia lor este un aspect important al rolului președinților. Aceasta poate include pledoaria pentru condiții de muncă mai bune, rambursarea echitabilă pentru servicii și recunoașterea rolului important pe care îl joacă farmaciștii în asistența medicală”, declară domnul farm. Silviu Constantinescu.

  1. Dezvoltare profesională: Încurajarea și oferirea de oportunități de dezvoltare profesională este esențială pentru ca farmaciștii să țină pasul cu progresele din domeniu, iar președinții pot juca un rol cheie în oferirea acestor oportunități.

Președintele subliniază importanța comunicării în activitatea de farmacist: ”De asemenea, este foarte important să dezvolți abilități puternice de comunicare și interpersonale, deoarece farmaciștii lucrează îndeaproape cu pacienții, cu alți profesioniști din domeniul sănătății și cu membrii echipei medicale.”

  1. Percepția publicului: Percepția publică a farmaciștilor poate afecta capacitatea acestora de a oferi cele mai bune sfaturi pacienților, precum și rolul pe care îl joacă în sistemul de sănătate.

”Președinții Colegiilor de Farmaciști trebuie să depună eforturi pentru a promova valoarea profesiei și pentru a educa publicul cu privire la rolul important pe care îl joacă farmaciștii în asistența medicală.”

  1. Tehnologia: Ritmul rapid al schimbărilor tehnologice din industria sănătății poate fi o provocare pentru farmaciști, care trebuie să se adapteze la noile tehnologii și să le integreze în practica lor.

Adaptarea la noile tehnologii face parte din atribuțiile funcției: ”Pentru președinții Colegiilor, provocarea este și mai mare deoarece pe lângă celelalte activități specifice activității acestor funcții, ei trebuie să fie la curent cu aceste schimbări și să îi ajute pe farmaciști să le pună în practică”.

  1. Accesul egal la asistență farmaceutică: Asigurarea accesului la asistență farmaceutică în zonele rurale este o provocare cheie atât pentru farmaciști, cât și, în special, pentru președinții colegiilor farmaciștilor.

Funcţia de Preşedinte al Colegiului Farmaciştilor trebuie să implice și asigurarea accesului egal la asistență farmaceutică

”Președinții Colegiilor Farmaciștilor din țară trebuie să lucreze pentru a crește acest acces, susținând și inițiind politici, care sprijină activitatea acestor farmacii, ele fiind în prezent defavorizate față de cele din mediul urban, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente, situație care dăunează serios serviciilor farmaceutice acordate pacienților din aceste zone.”

”Automatizarea farmaciilor aduce un beneficiu clar farmacistului, și anume ușurarea muncii și efortului depus pentru rezolvarea problemelor din activitatea cotidiană”

În continuarea interviului, domnul Silviu Constantinescu a realizat o descriere a beneficiilor, începând cu creșterea eficienței activității: Automatizarea proceselor din farmacie poate ajuta la reducerea timpului necesar pentru a elibera prescripțiile, reducând timpul de așteptare pentru pacienți și îmbunătățind eficiența generală.”

 ”Apoi, ar fi de menționat, îmbunătățirea exactității actului farmaceutic. Automatizarea poate ajuta la reducerea riscului de erori în distribuirea medicamentelor, ceea ce este o preocupare permanentă în practica farmaceutică.”

De asemenea, odată cu automatizarea farmaciilor și pacienții obțin un beneficiu semnificativ, creșterea siguranței pacientului:Automatizarea poate ajuta la asigurarea faptului că pacienții primesc medicamentele și dozele corecte, reducând riscul de reacții adverse, interacțiuni medicamentoase și erori”.

Un alt beneficiu, care are în prim – plan relația pacient – farmacist, este dat de creșterea accesului la informații despre pacienți:”Sistemele automate din farmacie pot ajuta farmaciștii să aibă acces imediat la istoricul de medicamente al pacientului, la interacțiunile medicamentoase ale acestora, permițându-le să ia decizii informate privind consilierea pacientului. Ca o consecință importantă, aș aminti creșterea complianței pacientului.”

Automatizarea farmaciilor duce la îmbunătățirea managementul general

”Îmbunătățirea managementului de stocuri este un alt aspect care trebuie semnalat. Sistemele automate din farmacie asigură  faptul că medicamentele sunt în cantități suficiente, stocate corespunzător, reducând risipa și îmbunătățind managementul general al farmaciei.”

”Automatizarea excesivă poate avea și un efect dăunător asupra profesiei, care este tot mai mult o profesie comercială și din ce în ce mai puțin o profesie medicală”

Președintele Colegiului Farmaciștilor Prahova subliniază faptul că, automatizarea farmaciilor vine cu o serie de beneficii, dar poate duce și la efecte negative:”Automatizarea farmaciei poate ajuta la îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți, reducerea erorilor și creșterea eficienței în furnizarea consilierii farmaceutice. Totuși, o automatizare excesivă are și un efect dăunător asupra profesiei care este tot mai mult o profesie comercială și din ce în ce mai puțin o profesie medicală. Aici este mult de discutat și trebuie analizate toate aspectele, atât din punct de vedere profesional, cât și medical și social.”

Farmacia – un domeniu complex și exigent

Farm. Silviu Constantinescu adresează studenților următorul îndemn: ”Este esențial să-ți prioritizezi educația și să te implici în pregătirea profesională permanentă. Este important să fii la curent cu tendințele și evoluțiile actuale din domeniu, cu modificările în reglementări, politici de sănătate și tehnologii emergente. Acest lucru te va ajuta să rămâi informat și pregătit să furnizezi cele mai bune sfaturi pacienților tăi”.

”Nu uitați că Farmacia este Profesia Artei de a Vindeca!

 ”Pentru cei care au în suflet această profesie și își doresc să aline durerile celor aflați în suferință, este ușor. Nu trebuie decât să-și urmeze chemarea, să fie receptivi la tot ceea ce este nou.”

”Farmacia Tradițională ar putea aduce, în continuare, plus valoare și respect profesiei de farmacist ”

La finalul interviului, Președintele Colegiului Farmaciștilor Prahova a acordat următorul sfat studenților de la farmacie care își doresc să se integreze cât mai rapid și cu succes în acest domeniu solicitant: ”Un sfat de la cineva cu tradiție în familie ar fi ca viitorii noștri colegi să nu uite de Farmacia Tradițională, aceea în care activitatea de preparare a medicamentelor era principala preocupare a farmacistului si care a adus si ar putea aduce în continuare, plus valoare și respect acestei nobile profesii! ”