Ministerul Sănătății organizează în perioada 12 aprilie-12 mai 2023 sesiune de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog sau farmacist specialist, în baza și cu respectarea prevederilor în vigoare.

La acest examen se pot prezenta:

  1. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți, cadrele didactice și de cercetare științifică medicală confirmate în rezidențiat, care până la data de 12 aprilie 2023 finalizează totalitatea stagiilor de pregătire cuprinse în curriculumurile de pregătire aprobate pentru fiecare specialitate.
  2. Medicii/ medicii stomatologi/farmaciștii specialiști sau primari, care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătății pregătirea în vederea obținerii celei de-a doua specialități, care până la data de 12 aprilie 2023 finalizează totalitatea stagiilor de pregătire.
  3. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care au finalizat în totalitate pregătirea efectuată în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate și nu au susținut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea acestora la examen se va face cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) al Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
  4. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii rezidenți, cadrele didactice și de cercetare științifică medicală confirmate în rezidențiat, respectiv medicii specialiști sau primari care au efectuat pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități, aflați la data examenului în ultimele 6 luni anterior finalizării integrale a pregătirii, în perioada cuprinsă între 13 aprilie 2023 -12 octombrie 2023, inclusiv, în condițiile prevăzute de art. 15 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care au efectuat specializare prin Ministerul Educației, care îndeplinesc condițiile din prezenta publicație* și finalizează pregătirea până la data de 12 aprilie 2023.

Examenele se vor desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului comun al MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, în centrele universitare cu facultăți de medicină generală, medicină dentară și farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătire pentru specialitățile respective.

Toate examenele vor debuta cu proba scrisă. Desfășurarea probelor ulterioare a examenului, clinice și practice, va avea loc conform celor menționate în tematicile fiecărei specialități.

Tematicile de examen, pe baza cărora se vor desfășura examenele în această sesiune, au fost prevăzute pentru anumite specialități, cu durata de pregătire de 4 sau 5 ani, în cuprinsul curriculumurilor de pregătire respective, fiind aprobate ca atare din anul 2017, respectiv 2018, fiind aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web rezidentiat.ms.ro, la secțiunea Curriculumuri de pregătire.