Art. 1. Organizator 

S.C. Oameni si Companii S.R.L., cu sediul social în oraşul Iași, Str. Spital Pașcanu, nr. 15, denumit în continuare “Organizator”.

Concursul de derulează cu susținerea partenerilor Alliance Healthcare România și Alphega Farmacie.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi publicului cu cel puţin 12 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail și / sau telefon, iar publicul, prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament și al paginii de Facebook Farmacia Viitorului.

Art. 2. Locul de desfăşurare a concursului: 

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe Platforma Digitală FarmaciaViitorului.ro. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Perioada de desfăşurare a concursului: 

Toate activitățile și intervalele de desfăşurare ale concursului vor fi publicate pe pagina oficială a concursului, www.farmaciaviitorului.ro.

Mecanismele de câştig sunt:

  • Înscrierea în concurs prin intermediul formularului de înscriere dedicat, disponibil pe site-ul www.farmaciaviitorului.ro;

  • Participarea la Webinariile organizate pe Zoom, în cadrul programului, și completarea chestionarului de la finalul acestora; Fiecare chestionar completat va aduce participanților un număr de puncte, în funcție de corectitudinea răspunsurilor înscrise de acesta.

  • Analiza proiectelor înscrise de către Boardul Profesional Farmacia Viitorului și notarea acestora, urmată de desemnarea celor 3 câștigători.

Grila de punctaj:

  1. Participarea la fiecare din cele 6 webinari, prin logarea pe platforma Zoom cu nume si prenume, si menținerea logării pentru minim 70% din perioada webinarului = 5 puncte.
  2. Completarea chestionarului de evaluare de la finalul fiecarui Webinar = max. 5 puncte (fiecare răspuns corect aduce 1 punct, vor fi 5 întrebări în total).
  3. Competiție eseuri: Premiul I – 40 puncte, Premiul II – 30 puncte, Premiul III – 20 puncte.
  4. Câștigătorul competiției va fi desemnat participantul care obține cele mai multe puncte, prin însumarea punctelor pentru fiecare activitate din concurs (punctaj participare webinarii + punctaj chestionare de evaluare + punctaj eseu).

Rezultatele finale vor fi publicate pe pagina oficială a Concursului și preluate pe retelele de socializare dedicate (Pagina de Facebook Farmacia Viitorului), iar câștigătorii vor fi contactați telefonic și pe email.

Ghidul de realizare a eseurilor

Art. 4. Condiţiile de participare 

Are drept de participare în Concurs orice utilizator de Internet care îndeplineşte condiţiile de mai jos:

  • Este student la Facultatea de Farmacie (anii I-V), în cadrul oricărei Universități de Medicină din țară

  • Este de acord cu publicarea numelui și prenumelui pe pagina web dedicată concursului în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câştigătorii competiţiei.
  • Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la acest concurs angajaţii Oameni și Companii, Alliance Healthcare România și Alphega Farmacie.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Art. 5. Protecţia datelor personale 

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 6.Premii 

Premiile acordate vor fi descrise în evenimente, pe site-ul www.farmaciaviitorului.ro și în materialele de promovare a Concursului.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului și contactării acestora de către Organizator, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate, premiul urmând să fie transferat următorului clasat.

Art. 7. Informarea publicului 

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.farmaciaviitorului.ro dar şi prin solicitare la datele de contact ale Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

Art. 9. Regulamentul concursului 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.farmaciaviitorului.ro, la secţiunea “Regulament”.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe site si pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

Art. 10. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina concursului www.farmaciaviitorului.ro, la secțiunea “Contact”.