Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI) salută publicarea Legii privind suplimentele alimentare (Legea 56/31.03.2021) ca fiind un pas absolut necesar în a asigura un nivel ridicat de calitate și siguranță pentru consumatori și pacienți, aliniat la normele și reglementările europene în vigoare.

Impactul Legii Suplimentelor Alimentare se resimte imediat în menținerea sau în creșterea gradului de siguranță a sănătății consumatorului. De aceea, apreciem în mod deosebit implicarea autorităților cu privire la reglementarea acestui segment, precum și disponibilitatea legislativului de a dialoga în mod transparent cu reprezentanții industriei și cu toate părțile interesate pe parcursul acestui proces. Ne bucurăm că acest lucru a fost posibil datorită deschiderii și a viziunii împărtășite de partenerii noștri instituționali cu privire la crearea unei legislații în beneficiul utilizatorilor acestei categorii de produse”, a declarat Răzvan Bosinceanu, Președinte RASCI.

Odată cu reluarea parcursului în Parlament al proiectului legislativ, în anul 2017, RASCI a contribuit activ pe parcursul sesiunilor de consultare realizate de către Comisiile de specialitate din Senat (Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si dezvoltare rurală), respectiv din Camera Deputaților (Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice) cu propuneri ȋn vederea dezvoltării unei forme optime a acestuia, punându-și expertiza în slujba dezvoltării unui cadrul legislativ unitar și echitabil pentru această categorie de produse.

Actul normativ stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare, reglementare care transpune mai multe directive europene.

În continuare, RASCI susține necesitatea existenței unui cadru legislativ unitar, care să vizeze atât suplimentele alimentare pe bază de vitamine și minerale, reglementate de prezenta lege, cât și a celor pe bază de plante și produse ale stupului, care nu sunt deocamdată incluse sub incidența acesteia. Numai cu ajutorul unei legislații complete, transparente și predictibile putem asigura informarea corectă a consumatorilor și pacienților români pentru ca aceștia să își poată gestiona eficient sănătatea. Cu toate acestea, considerăm că publicarea acestei legi reprezintă un pas extrem de important înainte și suntem pregătiți să dialogam cu autorităţile relevante în procesul de elaborare a normelor de aplicare, care vor veni în completarea prezentei legi, pentru optimizarea cadrului de reglementare existent”, a declarat Iulia Roșian, Vicepreședinte RASCI.

Legea Suplimentelor Alimentare a fost adoptată de Camera Deputaților și trimisă spre promulgare pe 26 octombrie 2020. În data de 31 martie, Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii Suplimentelor Alimentare, aceasta fiind ulterior publicată în Monitorul Oficial în data de 1 aprilie 2021.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii, Ministerul Sănătății are la dispoziție un termen legal de 90 de zile pentru a elabora normele tehnice pentru implementarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Suntem încrezători că atât experiența și competențele membrilor RASCI, cât și propunerile Asociației în ceea ce privește dezvoltarea normelor de aplicare vor avea o contribuție valoroasă pentru a aduce documentul la nivelul contextului curent și la alinierea acestuia cu practicile existente în alte țări europene, pentru a genera un cadru legislativ care să vină în beneficiul sănătății românilor pe termen lung”, adaugă Diana Mereu, Director Executiv RASCI.

RASCI, ca entitate reprezentativă pentru segmentul de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală, susține administrarea responsabilă a acestor categorii de produse prin informarea corectă și educarea consumatorilor şi pacienţilor din România.