Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED anunţă încheierea unui protocol de colaborare şi parteneriat cu Compania Naţională UNIFARM. Obiectivul comun este asigurarea continuităţii tratamentului şi a medicamentelor pacienţilor din România, la cele mai înalte standarde de calitate şi la cele mai accesibile costuri.

PALMED este o organizaţie non-guvernamentală proactivă, care contribuie la schimbări pozitive în sistemul medical românesc, se arată într-un comunicat.

„Acest parteneriat este încă unul dintre demersurile noastre pentru creşterea nivelului de informare asupra impactului pe care lipsa accesului la tratament o are asupra populaţiei, precum şi pentru susţinerea şi asigurarea accesului pacienţilor la tratamente inovatoare”, a declarat Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

De cealaltă parte, directorul general al Companiei Naţionale UNIFARM, Adrian Dobre, a reiterat angajamentul companiei atât faţă de pacienţii români şi familiile lor, cât şi faţă de sistemul de sănătate din România în a căuta şi a asculta, în mod activ, opiniile din comunitatea furnizorilor de servicii medicale, pentru a veni în sprijinul şi în asigurarea continuităţii tratamentului şi a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii suferinzilor.

Obiectivele comune ale iniţiatorilor vizează şi identificarea de soluţii pentru problemele apărute în sistemul de sănătate, precum şi realizarea de propuneri de modificări legislative, care să ducă la îmbunătăţirea accesului pacienţilor la tratament. În acord cu obiectivele menţionate, în perioada următoare, se vor derula acţiuni comune în vederea recunoaşterii importanţei sănătăţii publice şi a accesului tuturor pacienţilor la produse şi servicii, în mod nediscriminatoriu şi necondiţionat. Se va colabora, de asemenea, pentru identificarea şi promovarea celor mai bune modalităţi de implementare în România a politicilor şi bunelor practici stabilite la nivelul Uniunii Europene, în domeniul tratamentelor inovatoare, precum şi pentru stimularea dezbaterii publice pe tema educaţiei medicale.

„Accesul pacienţilor la tratamente inovatoare este şi va rămâne o prioritate a Companiei Naţionale UNIFARM, de aceea susţinem orice iniţiativă ce are ca scop creşterea accesului pacienţilor români la terapii inovatoare şi ne exprimăm disponibilitatea în a identifica, împreună cu PALMED, soluţii sustenabile pentru a face posibilă continuitatea tratamentului. Pe termen lung, ne dorim ca pacienţii români să beneficieze de aceleaşi oportunităţi în ceea ce priveşte accesul la medicamente precum orice alt cetăţean din Uniunea Europeană”, afirmă Adrian Dobre, Directorul General al Companiei Naţionale UNIFARM.

Protocolul de Colaborare şi Parteneriat a fost semnat pe 21 septembrie a.c., de către reprezentanţii celor două instituţii, respectiv Cristian Hotoboc, preşedintele PALMED, şi Adrian Marius Dobre, directorul general al Companiei Naţionale UNIFARM S.A.