Instituţiile de învăţământ superior de drept public acreditate care au în structura lor Facultăţi de farmacie pot înfiinţa farmacii universitare, prevede un proiect de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pus în transparenţă de Ministerul Sănătăţii.

Potrivit proiectului, în farmacia universitară se desfăşoară activităţi de asistenţă farmaceutică pentru populaţie, activităţi de învăţământ farmaceutic, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică farmaceutică şi educaţie farmaceutică continuă.

„Activităţile de învăţământ farmaceutic, de cercetare ştiinţifică farmaceutică şi educaţie farmaceutică continuă se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic integrat, în baza unui plan aprobat anual, în acord cu necesităţile privind evoluţia reglementărilor naţionale şi europene în domeniul farmaceutic, prin ordin al ministrului Sănătăţii”, prevede actul normativ.

Farmacia universitară este condusă de un farmacist-şef, cadru universitar cu gradul didactic cel mai înalt. În cadrul farmaciei universitare urmează să fie încadrate cel puţin două cadre didactice universitare în domeniul farmaceutic, prin integrare clinică.

„Instituţia de învăţământ superior de drept public acreditată care are în structură o Facultate de farmacie poate înfiinţa o singură farmacie universitară”, mai stipulează proiectul.

Farmacia universitară va funcţiona pe baza unei autorizaţii emise de Ministerul Sănătăţii, iar aceasta nu va putea fi înstrăinată.

„Farmacia universitară colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul asigurării asistenţei farmaceutice specifice domeniilor de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică”, se mai arată în proiect. AGERPRES