Accesul la produsele farmaceutice, precum și valoarea acestora, sunt în prezent în centrul atenției, deoarece părțile interesate analizează noi propuneri din partea Comisiei Europene pentru a actualiza cadrul de reglementare al UE privind produsele farmaceutice.

Având în vedere acest lucru, Organizația Europeană de Combatere a Cancerului a reunit: factori de decizie, susținători ai pacienților, profesioniști din domeniul sănătății, reprezentanți ai industriei și alți experți, pentru a analiza peisajul politic și cadrul de reglementare, cu scopul de a identifica potențiale recomandări comune.

Discuțiile s-au concentrat pe: revizuiri ale regulamentelor UE în domeniul farmaceutic; alte modalități de abordare a dificultăților comune ale Europei legate de deficitul de medicamente și aplicarea Regulamentului UE privind evaluarea tehnologiei sănătății (HTA) pentru medicamentele împotriva cancerului.

Recomandările principale din raport, includ:

 1. Noile reglementări farmaceutice ale UE:
 • Aplicarea unei definiții prea restrânse a „nevoi de asistență medicală nesatisfăcută” în legislația farmaceutică a UE ar putea avea consecințe nedorite, cum ar fi descurajarea dezvoltării anumitor medicamente. Exemplele menționate în timpul mesei rotunde includ: eforturi pentru a face tratamentul mai tolerabil, reducerea efectelor secundare și îmbunătățirea siguranței.
 • Ca principiu de bază, orice aplicare a „nevoiilor medicale nesatisfăcute” necesită încrederea comunităților de pacienți și trebuie să reflecte ceea ce este cel mai important pentru ei.
 1. Lipsa de medicamente:

Printre posibilele soluțiile privind penuria de medicamente, care au fost discutate la masa rotundă, au fost incluse:

 • îmbunătățirea menținerii stocurilor tampon de către producători pentru orice probleme neprevăzute în producție;
 • sprijinirea producției de medicamente în UE;
 • includerea obligațiilor de furnizare ca parte a acordurilor de achiziții;
 • sprijinirea capacității farmaciilor de a combina medicamente în scenarii de penurie acută.
 1. Îmbunătățirea coordonării europene privind penuria de medicamente presupune, corectarea interoperabilității platformelor IT privind înțelegerea stocurilor paneuropene de medicamente.
 2. Ar trebui investigate cerințele actuale, astfel încât medicamentele să prezinte pliante tipărite cu informații pentru pacienți în limba maternă. De exemplu, un cod QR universal pentru informații despre pacient ar putea acorda pacientului aceleași informații sau chiar mai multe informații, actualizate în orice limbă. O astfel de schimbare ar putea face mai simplă și mai rapidă redirecționarea medicamentelor dintr-o țară în altă țară, atunci când apar anumite deficite ale medicamentelor.
 3. Noile reglementări UE privind evaluarea tehnologiei sănătății:

Există un risc inerent privind Regulamentul UE – HTA; chiar și după producerea evaluărilor clinice comune, poate apărea o divergență semnificativă în modul în care statele membre utilizează evaluările. Acest lucru ar împiedica atingerea scopului inițial al Regulamentului UE – HTA și prin urmare, ar trebui să fie protejate prin ghiduri, acte de punere în aplicare și alte acțiuni pregătitoare în curs de dezvoltare.

 

Sursă: www.europeancancer.org