Ministerul Sănătății anunță intențiile de modificare a modului în care vor fi prescrise și eliberate antibitioticele. Este în procedura de transparență Ordinul privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii si eliberării la nivel național a medicamentelor din categoria antibiotice.   Conform noilor propuneri, farmaciile vor fi obligate să raporteze zilnic datele de identificare ale pacienților cărora li se eliberează antibiotice și ale medicilor prescriptori.

Noile reglementări vin în contextul ”Strategiei farmaceutice europene” adoptate în 2020, care definește optimizarea utilizării medicamentelor antimicrobiene ca inițiativă esențială în combaterea rezistenței la antimicrobiene, dar și ”situației îngrijorătoare la nivel național, care necesită măsuri urgente” (citat din referatul de aprobare).

În referatul care susține adoptarea acestui nou act normativ, se arată că ”datele ECDC indică un nivel crescut al acestei rezistențe în contextul în care România se află pe locul doi în UE la consumul de antibiotice de uz sistemic[1]. În aceste condiții, pentru îmbunătățirea cunoașterii fenomenului RAM din România, este necesară adoptarea unor măsuri legislative care să permită monitorizarea utilizării antibioticelor și ulterior să determine luarea unor măsuri care să genereze o reducere a utilizării  excesive a antibioticelor dar și o mai bună  folosire a acestora, în raport cu măsurile și acțiunile existente la nivelul UE.”

Noul ordin introduce obligații suplimentare de raportare pentru farmacii în cazul antibioticelor. Astfel,  pentru medicamentele din categoria antibioticelor, raportarea zilnică va cuprinde următoarele informații:
– Seria și numărul prescripției medicale.
– Codul de Identificare al Medicamentului (CIM).
– Cantitate (exprimată în unități terapeutice).
– Date de identificare pacient: CNP sau CID (pentru cetățeni romani sau cetățeni străini cu reședința în România care au card de sănătate sau/și carte de rezidență), număr pașaport sau număr Card EU (pentru cetățeni străini).
– Cod Diagnostic.
– Cod parafă.

Noua reglementare se va aplica pentru 95 de antibiotice (denumiri comune internaționale – DCI) incluse în Anexa 1 a Ordinului, disponibilă aici: Ordin privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii si eliberării la nivel național a medicamentelor din categoria antibiotice. – Ministerul Sănătății (ms.ro)

Anexa 2 cuprinde modelul special de prescripție medicală care va fi utilizat pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor în farmacii (în imaginea de mai jos).

[1] https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Country-visit-Romania-discuss-AMR-issues-June-2018.pdf