Noul mecanism priveşte Contractul-cadru care reglementează condiţiile asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi Normele metodologice de aplicare aferente.

Joi, 20 ianuarie, la invitaţia Colegiului Medicilor din România (CMR), a avut loc o întâlnire între principalii actori instituţionali în domeniul sănătăţii: Ministerul Sănătăţii (MS), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Administraţia Prezidenţială – Departamentul Sănătate Publică, Comisia pentru Sănătate (Senatul României) şi Comisia pentru Sănătate şi Familie (Camera Deputaţilor), se arată într-un comunicat.

Scopul întâlnirii a fost stabilirea unui cadru de dialog constructiv, pentru elaborarea şi implementarea politicilor de sănătate precum şi a mecanismelor de finanţare ale sistemului de sănătate, reflectate de Contractul-cadru care reglementează condiţiile asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de Normele metodologice de aplicare aferente.

Colegiul Medicilor din România a prezentat iniţiativa constituirii, în anul 2021, a două grupuri de lucru care să analizeze aceste aspecte: Grupul de lucru Spitale şi Ambulator şi Grupul de Lucru Medicină de familie.

Dr. Laszlo Lorenzovici (consultant extern al CMR privind finanţarea sistemului de sănătate) a prezentat succint analiza şi propunerile principiale preliminare ale Grupului de lucru Spitale şi Ambulator.

Discuţiile au relevat nevoia ca MS, CNAS şi CMR să adune laolaltă expertiza medicală, managerială şi administrativă pe care o pot oferi fiecare, pentru ca strategia, principiile şi direcţiile de abordare a metodelor şi tehnicilor de finanţare în domeniul sănătăţii să fie adecvate şi fezabile. În acest fel, experienţa de zi cu zi a medicilor şi a celor implicaţi în managementul unităţilor sanitare va putea fi analizată şi îmbunătăţită în mod sustenabil, la toate nivelele de specialitate medicală şi de prestare a serviciilor de îngrijiri medicale, în beneficiul pacienţilor.

A fost agreat un model de colaborare pe termen lung, gestionat de CMR şi CNAS, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al reprezentanţilor Preşedintelui şi Parlamentului României. Formatul va fi stabilit pe parcurs, în sensul constituirii unor comisii mixte şi/sau grupuri tehnice de lucru, pe tipuri de asistenţă medicală, care vor aborda tematicile esenţiale (de exemplu): finanţarea echitabilă, diversificarea serviciilor, debirocratizarea şi optimizarea accesului pacienţilor la serviciile medicale.

În acest context, toţi decidenţii au subliniat importanţa consolidării rolului pe care medicina de familie o are la nivelul întregului sistem de sănătate. Toate aceste demersuri vor fi armonizate cu Strategia Naţională de Sănătate (2022-2030) şi cu politicile de resurse umane în domeniul sanitar, coroborat cu programele naţionale de sănătate şi programele şi proiectele guvernamentale în derulare în acest domeniu (inclusiv obiectivele şi angajamentele asumate de statul român în cadrul PNRR).

La întâlnire au fost prezenţi: prof. dr. Alexandru Rafila (Ministrul Sănătăţii), conf. dr. Adela Cojan, (vicepreşedinte CNAS cu atribuţii de preşedinte), conf. dr. Diana Loreta Păun (consilier prezidenţial), prof. dr. Adrian Streinu-Cercel (preşedinte, Comisia pentru Sănătate – Senatul României), dr. Nelu Tătaru, (preşedinte, Comisia pentru Sănătate şi Familie – Camera Deputaţilor).

Echipa CMR a fost reprezentată de Biroul Executiv, respectiv: prof. univ. dr. Daniel Coriu (preşedinte), dr. Valeria Herdea (vicepreşedinte), dr. Gheorghe Borcean (vicepreşedinte), dr. Călin Bumbuluţ (vicepreşedinte), dr. Gindrovel Dumitra (secretar general), dr. Anamaria Niţulescu (director administrativ).