Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a realizat o actualizare majoră a listelor ce cuprind modul de calcul, denumirile comerciale și prețurile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate.

Noile liste, cuprinse într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 1.224/756/2020), au fost publicate luni în Monitorul Oficial, dar se aplică retroactiv, de la 1 iulie 2020.

Este o actualizare majoră a listelor de medicamente compensate, în condițiile în care sunt înlocuite anexele 2 și 3 din ordinul comun 1.605/875/2014. Anexa 2 cuprinde lista denumirilor comerciale și a prețurilor decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C.

Materialul integral pe www.360medical.ro