Ministerul Sanatatii a emis instructiunile nr. 6226/2024 privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie.

Deşeurile de medicamente rezultate de la populaţie sunt reprezentate de medicamente cu termenul de valabilitate depăşit, medicamente care nu mai sunt utilizate, reziduuri de medicamente, medicamente care au recipiente deteriorate, medicamente retrase de pe piaţă etc.

Conform documentului, deşeurile de medicamente se depun de către cetăţeni la spitale publice sau private, conform programului stabilit şi afişat de unităţile respective. Spitalele pot stabili un program de colectare a deşeurilor de medicamente de la populaţie, în anumite zile ale săptămânii şi într-un anumit interval orar. Ulterior, ele vor fi preluate de firmele care au deja contracte cu spitalele respective.

În stabilirea spaţiului destinat amplasării recipientelor de colectare a deşeurilor de medicamente de la populaţie se vor lua în considerare următoarele aspecte:
a) acces facil al cetăţenilor;
b) zonă acoperită;
c) zonă monitorizată, prin personalul de pază sau prin intermediul sistemelor de supraveghere video;
d) asigurarea condiţiilor igienico – sanitare.

Deşeurile de medicamente se colectează diferenţiat de cele rezultate din activitatea medicală a spitalului.

În spatiul de colectare a deșeurilor de medicamente rezultate de la populație se vor afișa la loc vizibil postere de prezentare a categoriilor deșeurilor colectate cu exemplificare, precum și mesaje de avertizare pentru populație care vizează riscurile care decurg din aruncarea necontrolată a acestor deșeuri în mediul înconjurator.

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele publice sau private duc la îndeplinire prevederile prezentei instructiuni.