Ordinul Ministrului Sănătăţii care reglementează modul de prescriere, eliberare şi monitorizare a antibioticelor pentru diminuarea consumului excesiv a acestora modifică doza de urgență pentru antibioticele eliberate direct în farmacie, de la necesarul pentru 72 de ore, la maximul de 48 de ore. Ordinul nu impune niciun model special de formular pentru raportare.

MS afirmă că antibioticele se vor elibera în baza unei reţete care se reţine în farmacie şi “doar în situaţii de urgenţă” se pot elibera anumite antibiotice care acoperă doza pentru 48 de ore, fără prescripţie, în baza unei declaraţii pe propria răspundere. “Antibioticele pentru copii (siropuri, forme pediatrice în soluţie) se vor elibera de către farmacie în ambalajul cel mai mic disponibil, care să poată acoperi doza necesară de urgenţă”, menţionează MS.

Pentru limitarea eliberării antibioticelor fără reţetă, Ministerul Sănătăţii a redus termenul pentru situaţiile de urgenţă de la 72 la 48 de ore.

“Eliberarea dozei de urgenţă trebuie urmată de prezentarea ulterioară a pacientului la medic pentru consult şi obţinerea unei prescripţii adaptate afecţiunii sale”, menţionează precizarea transmisă de MS.

Ministerul Sănătăţii a emis un ordin care prevede ca medicamentele din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic prescrise de către medici pe reţete, altele decât prescripţiile gratuite şi compensate, să fie eliberate la farmacie pacienţilor sau aparţinătorilor acestora numai în baza unei prescripţii medicale.

Eliberarea prescripţiilor pentru antibiotice în regim compensat sau gratuit nu se modifică prin acest ordin.

Ordinul mai prevede că în situaţii de urgenţă medicală, farmaciştii pot elibera anumite antibiotice şi antifungice în lipsa unei prescripţii medicale, în cantitatea maximă aferentă unei doze de urgenţă, care este calculată în acord cu modul de administrare prevăzut în rezumatul caracteristicilor produsului. AGERPRES