Ministerul Sănătăţii anunţă că a încheiat un nou acord-cadru cu Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA pentru reluarea procesului de tipărire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi/sau au dobândit calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.

Potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES, acordul-cadru a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani şi are ca obiectiv realizarea a 1,2 milioane de carduri de sănătate.

Procesul de tipărire a cardurilor a început, urmând ca 400.000 de bucăţi să fie livrate către Casele judeţene de asigurări de sănătate în două loturi – jumătate până la data de 31 noiembrie, iar pentru restul termenul este 15 decembrie.

„Bugetul alocat pentru tipărirea celor 400.000 de carduri este de aproximativ 5,5 milioane lei. Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a informat Ministerul Sănătăţii.

Cardul de sănătate este instrumentul prin care se face dovada calităţii de asigurat la accesare serviciilor medicale şi care confirmă prezenţa asiguratului la unul din furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate. AGERPRES