Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea postului de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe 4 februarie la sediul Ministerului Sănătăţii.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 16 februarie, iar cea de interviu – pe 23 februarie.

Candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi/sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, să cunoască limba română, să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-una din specializările medicină, farmacie; să fie absolvenţi de studii universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării postului sau cu diplomă echivalentă; să aibă studii universitare de doctorat în specialitatea studiilor.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale este instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii. ANMDMR este autoritatea naţională competentă în domeniul medicamentului de uz uman, dispozitivelor medicale şi evaluării tehnologiilor medicale. AGERPRES