Consiliul de administrație a fost informat cu privire la eforturile în desfășurare ale Grupului executiv de conducere al EMA pentru lipsa și siguranța medicamentelor (Group on Shortages and Safety of Medicinal Products – MSSG) de a monitoriza îndeaproape câteva lipsuri critice de medicamente în UE/SEE, în special medicamentele care conțin antibioticul amoxicilină.

De la ultima reuniune a Consiliului de administrație, MSSG a încurajat statele membre ale UE să ia în considerare flexibilitățile naționale de reglementare pentru a permite distribuirea de medicamente care ar putea să nu fie autorizate în statele lor membre. În plus, autoritățile de reglementare din UE s-au întâlnit cu principalele părți implicate în lanțul de aprovizionare cu amoxicilină pentru a oferi sprijin de reglementare pentru a crește capacitatea de producție.

”La cea mai recentă întâlnire din 15 martie, MSSG a discutat despre planurile de reducere a deficitului de antibiotice pentru sezonul următor de toamnă/iarnă. EMA, în cooperare cu Autoritatea pentru răspuns în situații de urgență de sănătate și pregătire a Comisiei Europene (European Commission’s Health Emergencies and Preparedness Response Authority – DG (HERA), va menține legătura cu producătorii cheie pentru a discuta despre capacitatea de producție și previziunile cererii pentru un grup selectat de antibiotice critice”, apare scris într-un cominicat publicat pe www.colegfarm.ro.

Începând cu 2 februarie, EMA are responsabilități suplimentare în ceea ce privește monitorizarea și atenuarea deficitului de dispozitive medicale critice în timpul urgențelor de sănătate publică. Noile prevederi sunt ultimul capitol rămas în aplicare din Regulamentul (UE) 2022/123, mandatul prelungit al EMA, care consolidează rolul Agenției în gestionarea medicamentelor și dispozitivelor medicale critice în timpul urgențelor de sănătate publică.

 

Comunicatul poate fi accesat AICI