Managerii de farmacie pot dezvolta o mentalitate inovatoare în rândul angajaților prin adoptarea unei atitudini deschisă la schimbare.

Multe farmacii comunitare se luptă să mențină marjele de profit, deoarece se confruntă cu o scădere a veniturilor ca urmare a concurenței si a taxelor in crestere. Din acest motiv, farmaciile trebuie să-și diversifice sursele de venituri.

Perspectiva de a oferi diverse servicii centrate pe pacient este acum o certitudine. Managerii farmaciilor trebuie să-și valorifice abilitățile antreprenoriale pentru a se asigura că farmacia lor identifică noi oportunități care corespund nevoilor pacienților, iar un ingredient cheie este inovația.

Un sondaj recent cu privire la serviciile oferite de  farmaciile comunitare  a evidențiat tipul și frecvența serviciilor oferite și a inclus mai multe variante, cum ar fi: screening-uri, managementul bolii, servicii de management al medicamentelor, testarea in farmacie, armonizarea medicației, rețete preparate în laboratoarele proprii, imunizări și terapii medicamentoase și ajustarea terapiei medicamentoase. 

În medie, farmaciile comunitare au oferit 3 din cele 8 servicii, un număr mai mare de servicii fiind furnizate de farmaciile de tip supermarketuri precum si lanțurile de farmacii.

Rezultatele au arătat că inovația a avut cel mai mare impact asupra numărului de servicii oferite. Inovația a fost măsurată ca suma a 3 itemi pe baza unei scale Likert de 5 puncte, în care respondenții la sondaj au fost rugați să selecteze răspunsuri la următoarele afirmații:

1) „Farmacia noastră este cunoscută ca un inovator printre farmaciile din zona noastră,”

2) „Promovăm servicii noi, inovatoare în farmacia noastră”

3) „Farmacia noastră este  lider în dezvoltarea de noi servicii.”

Aceste constatări sunt relevante, deoarece subliniază importanța și valoarea, asociate inovației în orice cadru de vânzare cu amănuntul, fie că este un lanț de farmacie sau o farmacie independentă. Adoptarea inovației în cadrul farmaciilor comunitare înseamnă aplicarea abilităților de gândire creativă și critică pentru a atinge obiectivele practice. Datorită nivelului lor ridicat de accesibilitate publică, farmaciștii sunt bine poziționați pentru a contribui la dezvoltarea unor abordări noi de îngrijire a pacienților care ar putea duce la oportunități de afaceri viabile.

În plus, inovația este o abilitate care poate fi perfecționată și dezvoltată. Managerii de farmacie pot dezvolta o mentalitate inovatoare în rândul membrilor personalului prin adoptarea unei atitudini care este deschisa la schimbare. Procedând astfel, managerii promovează o cultură a inovației în care angajații se simt în siguranță și sprijiniți să-și exprime creativitatea, să ofere soluții și să ofere feedback constructiv. Promovarea acestui tip de cultură a muncii poate duce, de asemenea, la o mai bună implicare a angajaților.

Managerii de farmacie pot valorifica inovația pentru a identifica și implementa noi servicii. Conceptul de inovație are aplicabilitate largă și toate tipurile de farmacii pot avea multiple beneficii, dacă inovația este corelată cu obiectivele modelului de business al farmaciei.

 

Material preluat și tradus de pe: www.pharmacytimes.com