Un nou studiu realizat de Coface România privind sectorul de “Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate” (CAEN 4773) indică o evoluție pozitivă a veniturilor în 2018 acestea crescând cu aproximativ 15% față de 2017, profitabilitatea aflându-se într-o ușoară creștere.

Studiul a agregat datele a 4.425 de companii care au depus datele financiare pentru anul 2018 (la nivelul lunii septembrie 2019) și care au generat o cifră de afaceri consolidată de 19,07 miliarde RON. Ponderea cotei de piață cumulate deținute de cei mai importanți 10 jucători este de 31%, ceea ce relevă un grad scăzut de concentrare.

Companiile care activează în acest sector au înregistrat o lichiditate curentă de 1,05 pe parcursul anului 2018, capitalul de lucru având un nivel redus, fiind relativ expus unor șocuri negative și volatilității (scăderea veniturilor sau neîncasarea creanțelor). Durata medie de colectare a creanțelor a crescut de la 75 de zile, nivelul înregistrat în 2014, la 92 zile în 2018, în timp ce media înregistrată la nivel național în aceeași perioadă analizată a scăzut de la 104 de zile la 90 zile.

“Sectorul analizat a performat în 2018 din perspectiva evoluției veniturilor și are potențial pentru creșterea acestora în continuare, ca urmare a investițiilor efectuate și a interesului consumatorilor pentru produsele comercializate (atât medicamente, cât și produse dermato – cosmetice, în special în mediul urban). În schimb, există provocări la nivel de structură a finanțării activității (capital de lucru foarte mic, care poate cauza blocaje în derularea operațiunilor curente) și la nivel de recuperare de creanțe din cauza deteriorării comportamentului de plată al CAS, durata medie a colectării creanțelor fiind peste media națională în 2018. De asemenea, se observă fluctuații în numărul specialiștilor (farmaciști), care a scăzut în 2018 cu 1,2%, aceasta tendință fiind determinată cu precădere de evoluția din Regiunea București – Ilfov, care a înregistrat o scădere de 15%, toate celelalte regiuni având creșteri în linie cu evoluția numărului de farmacii (mai puțin Regiunea Vest -0,6%). O dovadă suplimentară că piața farmaciștilor nu reprezintă o excepție de la tensionarea pieței forței de muncă în general,” a declarat Nicoleta Marin, Senior Financial Analyst, Coface România.

Potrivit INSSE, valoarea importurilor de produse farmaceutice este de aproape 4 ori mai mare decât cea a exporturilor. Ambele au fost în ușoară creștere în ultimii 2 ani, principalul partener atât pentru exporturi, cât și pentru importuri fiind Uniunea Europeană cu 73% din valoarea exporturilor. De asemenea, media lunară alocată în 2018 pentru sănătate în cheltuieli totale per gospodărie, respectiv valoarea cheltuielilor cu medicamente a fost mai mare în mediul urban (80 RON) decât în cel rural (63 RON), în creștere cu 12%, respectiv 13% față de 2017. Tendința poate fi explicată prin diferența de mărime a veniturilor în cele două medii, precum și prin accesul mai ușor în mediul urban la unitățile farmaceutice.

“Vulnerabilitatea financiară a farmaciilor din România a fost accentuată de câteva trenduri observate în ultimii ani. În primul rând, creșterea rețelei de farmacii (în special în rândul marilor lanțuri) a accentuat concurența, ducând la generalizarea discounturilor oferite clienților finali. Astfel, marja brută la nivelul sectorului a scăzut la doar 13% în anul 2018, comparativ cu nivelul de 18% înregistrat acum un deceniu. În al doilea rând, extinderea punctelor de lucru finanțată prin creditul furnizor a cauzat diminuarea capitalului de lucru, acest companii fiind foarte vulnerabile la încasarea tardivă a creanțelor de la CAS sau vânzarea lentă a stocurilor. Al treilea aspect esențial se referă la creșterea dividendelor distribuite în perioada 2016-2017, nivelul cumulat al acestora ajungând la 1,1 mld RON, aproape jumătate din totalul ultimului deceniu. Politica de reducere a prețurilor la medicamentele decontate de stat (aceasta culminând cu o lovitură majoră în anul 2015), precum și decontarea din ce în ce mai lentă a facturilor CAS la finalul și începutul fiecărui an (pe fondul tensiunilor acumulate în deficitul fiscal la nivel național), alimentează presiuni suplimentare asupra farmaciilor. Toate aceste riscuri sunt amplificate de suprareglementarea pieței, de taxarea excesivă (taxa clawback) și de tendința de reducere a prețurilor la medicamente. Riscul cel mai mare însă este la nivelul pacientului, pentru că toate aceste elemente generează lipsa multor medicamente din piață,” a adăugat Iancu Guda, Services Director, Coface România.