TEMA GENERALĂ: Viitorul serviciilor în farmacie

I. CONȚINUT

Eseurile pe tema propunerii introducerii unor servicii farmaceutice în farmaciile comunitare din România vor fi structurate astfel încât să dezvolte minim următoarele puncte:

 1. Fundamentarea propunerii 

  • care sunt argumentele pentru propunerea unui anumit serviciu farmaceutic care ar putea fi introdus la nivelul farmaciilor;
  • scopul/ținta propunerii, identificarea unei nevoi neacoperite sau incomplet acoperite a populației sau a sistemului de sănătate (justificarea propunerii serviciului respectiv);
  • exemple de servicii similare disponibile deja în alte țări, istoric, date disponibile, probleme apărute în implementare;
  • posibilitatea reală ca serviciul propus să fie disponibil în farmaciile comunitare din România, probleme de organizare, spațiu, aparatură, soft care trebuie adresate pentru a permite implementarea;
  • identificarea bazei legale și, dacă este cazul, a necesitații unor modificări legislative care să permită desfășurarea serviciului în farmacii și prestarea lui de către farmaciști;
  • rezultate scontate – impact la nivel profesional și asupra populației.
 1. Instruirea personalului

  • considerații privind nivelul de cunoștințe și competențe teoretice și practice necesare farmaciștilor pentru a putea presta serviciul propus, în raport cu pregătirea universitară pe care o au;
  • necesitatea pregătirii suplimentare, teoretice și/sau practice în funcție de serviciul propus;
  • cadrul/modul în care această pregătire poate fi realizată, cu referire la tematică, furnizor, atestare, durată, costuri, valabilitate.
 1. Implementarea

  • prezentarea etapelor de implementare;
  • identificarea plusurilor și minusurilor, oportunităților și amenințărilor, dar mai ales a modalității de gestionare a acestora în fiecare etapă propusă;
  • identificarea modului de abordare a riscurilor neprevăzute.
 1. Finanțarea

  • identificarea realistică a costurilor generate de desfășurarea activității propuse;
  • cheltuielile fixe și variabile, investiții care sunt necesare, consumabile;
  • costuri cu remunerarea farmaciștilor;
  • planul de recuperare a investițiilor necesar a fi făcute în spațiu, dotări, instruire, marketing;
  • modalitatea în care se vor acoperi costurile, încasarea unei taxe de la pacient și cuantumul acesteia vs. decontarea serviciului de către asigurator (fundamentarea propunerii făcute).

II. EDITARE

Editarea eseurilor se va realiza într-o formă care trebuie să respecte următorul set de criterii:

 • Formatul paginii: A4, cu următoarelor dimensiuni: sus/jos=2.5 cm, stânga=3cm, dreapta=2,5 cm
 • Tipul fontului: Times New Roman 12, cu diacritice
 • Spaţiere rânduri: 1,5
 • Numerotare pagini: jos, la mijlocul paginii
 • Figurile şi tabelele trebuie inserate în text; fiecare figură sau tabel trebuie să fie însoţite de titlu şi legendă
 • Figurile trebuie numerotate cu cifre arabe, titlul şi legenda figurilor fiind scrise conform modelului:
  Fig. 1. Clasificarea compuşilor polifenolici
 • Tabelele, numerotate cu cifre romane vor fi menţiontate în text în paranteze (tab.I) iar titlul tabelului, scris cu majuscule, va fi poziţionat deasupra tabelului conform modelului:
  TABELUL I Corelaţia între diferiţi parametri ce influenţează greutatea
 • Bibliografia va fi scrisă la sfârşitul lucrării şi va cuprinde numai referinţele citate în lucrare
 • Referinţele bibliografice trebuie numerotate cu cifre arabe în ordinea apariţiei în text (nu în ordine alfabetică), prin menţionare în paranteză rotundă a numărului referinţei

 

Exemple pentru scrierea bibliografiei

 • Articole din reviste ştiinţifice
  Amura SG. Neurotransmitter transporter: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93
  Tonis PJ von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Med 2002; 29: 305-311
 • Cărţi
  Ashcroft FM. Ion channels and disease. San Diego, London: Academic Press, 2000
 • Capitol din carte
  Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: CG Scabes editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52
 • Sursele bibliografice la care nu se poate menţiona autorul se vor specifica astfel:
  „***” urmat de denumirea articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), volumul, numărul acestuia, prima şi ultima pagină a lucrării citate, anul apariţiei.
 • Sursele bibliografice consultate pe Internet se vor indica astfel: pagina care a fost consultată, data ultimei accesări.

Nu este impusă o mărime standard a lucrării, orientativ, aceasta poate avea între 10 și 15 pagini.