Autorizarea înfiinţării farmaciilor se va face după criteriul geografic care prevede o distanţă între acestea în mediul urban de cel puţin 250 de metri, iar în mediul rural de 500 metri, precum şi după criteriul demografic, prevede un proiect de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pus în transparenţă de Ministerul Sănătăţii.

Astfel, înfiinţarea unei farmacii comunitare se autorizează cu respectarea următoarelor condiţii:

* criteriul demografic – în funcţie de numărul de locuitori, dovedit prin adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor: în Bucureşti – o farmacie la 3.000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ – o farmacie la 3.500 de locuitori, iar în celelalte localităţi din mediul urban şi rural – o farmacie la 4.000 de locuitori;

* criteriul geografic – distanţa minimă dintre farmacii/oficine comunitare, dovedită printr-un document emis de un topograf autorizat care să ateste această situaţie: în mediul urban la o distanţă de minim 250 metri, iar în mediul rural la o distanţă de minim 500 metri.

În situaţia în care, în mediul rural, nu există o unitate farmaceutică autorizată pe o distanţă de cinci kilometri se poate înfiinţa o singură farmacie comunitară, fără respectarea criteriului demografic.

Ministerul Sănătăţii va publica pe pagina de internet proprie lista cu unităţile farmaceutice autorizate.

„Întreruperea activităţii fără transmiterea notificării de suspendare a activităţii, a cererii şi documentelor aferente către Ministerului Sănătăţii şi Colegiile teritoriale ale Colegiului Farmaciştilor din România atrage anularea autorizaţiei de funcţionare”, prevede proiectul.

Potrivit acestuia, taxele pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare se vor actualiza astfel: pentru înfiinţarea de farmacii în mediul urban – 7.000 lei, pentru înfiinţarea de farmacii în mediul rural – 3.000 lei, pentru înfiinţarea unei oficine comunitare rurale – 1.500 lei, pentru înfiinţarea de drogherii în mediul urban – 5.000 lei, pentru înfiinţarea de drogherii în mediul rural – 1.500 lei.

De asemenea, taxele pentru emiterea unei noi autorizaţii în cazul preschimbării autorizaţiei de funcţionare a farmaciei sunt următoarele: pentru mediul urban – 5.000 lei, iar pentru mediul rural – 2.000 lei.

Taxele pentru emiterea unei noi autorizaţii în cazul preschimbării autorizaţiei de funcţionare a drogheriei sunt următoarele: pentru mediul urban – 2.000 lei, iar pentru mediul rural – 750 lei.

Pentru emiterea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare taxa va fi de 1.000 lei.

Pentru orice altă modificare înscrisă pe autorizaţia de funcţionare a farmaciei sau drogheriei se va percepe o taxă de 1.500 de lei, iar în cazul mutării sediului farmaciei sau drogheriei cuantumul taxelor este acelaşi cu cel prevăzut pentru înfiinţare.

Aceste taxe se vor constitui venit la bugetul de stat. AGERPRES