Colegiul Farmaciştilor din România solicită intervenţia autorităţilor publice în găsirea unei soluţii la nivel central care să evite intrarea în faliment a unor farmacii pentru o situaţie în care sunt victime colaterale.

Potrivit deciziei Curţii de Conturi nr. 8/2016, care a reinterpretat legislaţia aplicabilă unitar şi la nivelul întregii ţări, casele judeţene de asigurări de sănătate sunt obligate să recupereze de la farmacii sume importante de bani aferente diferenţelor dintre preţul maximal decontat de acestea şi preţul de achiziţie care include şi reducerile comerciale de la distribuitori. Casele judeţene de asigurări de sănătate sunt nevoite sa demareze acţiuni de control la toate farmaciile cu care au avut contract în perioada 2015 – 2022 pentru calcularea şi recuperarea aşa-zisului prejudiciu.

În faţa acestei situaţii fără precedent, farmaciile sunt victime într-un conflict instituţional de interpretare a unei legislaţii înţelese şi aplicate în acelaşi fel până acum de tot sistemul farmaceutic, inclusiv Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Precizăm că interpretarea şi aplicarea Ordinului ministrului sănătăţii 75/2009 cu privire la preţuri şi modul de decontare al acestora nu reprezentau ceva nou, derulându-se în acelaşi mod de peste 10 ani, timp în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a mai făcut obiectul controlului Curţii de Conturi de nenumărate ori.

Considerăm că această precizare este importantă pentru clarificarea ideii că, în ceea ce priveşte farmaciile, nu se poate vorbi de faptul că, în mod deliberat şi unilateral, acestea au comis vreo ilegalitate care să genereze un prejudiciu. Sistemul de calcul şi de stabilire a valorii de decontare fusese impus de către Ministerul Sănătăţii în urma unor discuţii şi clarificări avute cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fusese prezentat în detaliu farmaciilor şi prevăzut în contractele încheiate cu acestea şi practicat la nivel naţional de foarte mulţi ani, aşa cum am subliniat anterior.

Care sunt consecinţele acestei situaţii fără precedent?

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a pus pe site-ul instituţiei, în Transparenţă Decizională, un ordin de modificare a legislaţiei aferente desfăşurării controalelor, pentru a putea finaliza acţiunile de control ce urmează să aibă loc în vederea identificării şi recuperării unor sume de bani în concordanţă cu noua interpretare a Curţii de Conturi;

– Se vor demara acţiuni de control la nivelul tuturor judeţelor, inclusiv la nivelul Municipiului Bucureşti;

– Casele judeţene de asigurări de sănătate trebuie să asigure personal suficient pentru a organiza şi desfăşura aceste controale solicitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

– Toate farmaciile aflate în contract cu sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie controlate;

– Multe luni de aici încolo farmaciile trebuie să disloce personal pentru identificarea în arhive şi punerea la dispoziţia corpului de control al caselor judeţene de asigurări de sănătate a situaţiilor financiare aferente perioadei 2015 – 2022;

– Se vor dispune măsuri de recuperare a sumelor constatate ca fiind de plată de către farmacii, după finalizarea controalelor;

Sunt de aşteptat, în mod corect şi legitim, mii de procese în instanţă, la nivelul întregii ţări, ca urmare a imputării de sume de bani farmaciilor, care s-au conformat legislaţiei în vigoare şi au respectat prevederile unor contracte pe care le aveau cu casele de asigurări de sănătate.

Singura soluţie viabilă pentru o problemă creată de o legislaţie interpretabilă este tot la nivel legislativ.

Colegiul Farmaciştilor din România solicită autorităţilor decidente să intervină în clarificarea legislaţiei pe această speţă fără precedent. Se impun: identificarea de soluţii la nivel central pentru situaţia creată din reinterpretarea modului de aplicare a legislaţiei în vigoare din 2015 până în prezent, precum şi ajustări legislative pentru modul în care se va proceda de aici înainte.

Colegiul Farmaciştilor din România va întreprinde toate demersurile necesare pentru clarificarea cadrului legislativ aplicabil în această speţă şi identificarea de soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii neclare şi neprevăzute pentru toate părţile implicate. Au fost demarate întâlniri cu autorităţile statului şi vom continua să purtăm discuţii la nivelul tuturor autorităţilor publice centrale pentru soluţionarea cât mai rapidă a problemei.