Erorile de medicație la copii – mai exact, erorile de prescriere – sunt unele dintre cele mai importante amenințări la adresa siguranței pacienților pediatrici​. Aceste erori afectează aproximativ 13% dintre prescripțiile medicale la copii și pot avea consecințe grave​. Dovezile sugerează că erorile apar mai frecvent la copii decât la adulți, iar șansele de a provoca efecte negative pot fi de până la trei ori mai mari.

În ciuda recunoașterii, din ce în ce mai mari, a acestei probleme – și a atenționărilor din partea Organizației Mondiale a Sănătății de a reduce efectele asociate medicamentelor – obiectivul de îmbunătățire a siguranței medicamentelor pentru copii nu a fost pe realizat. Experții sugerează că o înțelegere aprofundată a naturii și a cauzelor erorilor este esențială pentru a susține îmbunătățirea, dar din cauza lipsei studiilor specifice la copii, nu există informațiile necesare​. Acest lucru este deosebit de important, deoarece dovezile pentru cauzele erorilor la adulți nu reflectă situația utilizării medicamentelor la copii.

Farmaciştii joacă un rol principal în sprijinirea prescrierii în condiţii de siguranţă, inclusiv în: identificarea erorilor, îndrumarea medicilor curanti, oferirea de feedback, asigurarea educației și conducerea inițiativelor de îmbunătățire a calității​.

Procesul de prescriere

Ca parte a unui lanț care include eliberarea, administrarea și monitorizarea, prescrierea este doar un element al administrării în siguranță a medicamentelor. Prescrierea este un process, care cuprinde mai multe etape componente, inclusiv:

 • evaluarea pacientului
 • alegerea medicamentelor (prin luarea deciziilor în comun cu pacientul)
 • scrierea prescripțiilor
 • furnizarea de informații
 • monitorizarea

Cum apar erorile de prescriere la copii

Pentru a preveni erorile, asistența medicală trebuie să dezvolte o cultură care să privească eroarea ca o problemă sistemică și să ia în considerare contribuțiile practicienilor la cauzarea erorilor.

 1. Cauzele erorilor de prescriere la copii

Cele mai multe erori apar în contextul următorilor factori: mediu de lucru, comunicare deficitară și deficiențe individuale. O analiză realizată în august 2019, care a analizat cauzele erorilor de prescriere la copii, a constatat că cele din cazul adulților se pot aplica și în cazul copiilor.

     2. Cauzele erorilor specifice pediatriei

Pornind de la diferențele fundamentale dintre copii și adulți – inclusiv cele privind mărimea, greutatea, fiziologia, metabolismul și farmacocinetica – revizuirea a implicat cinci factori specifici în erorile de prescriere:

 • dozarea și calcule individualizate
 • prescrierea fără a avea competențele necesare
 • diferite formulări ale medicamentelor
 • comunicarea cu copiii și părinții
 • lipsa experienței în abordarea copiilor

      3. Cauze extinse ale erorilor

Cercetările privind cauzele extinse ale erorilor de prescriere la copii, lipsesc; cu toate acestea, două studii pediatrice, ambele publicate în 2019, indică factorii sociali, de mediu și contextuali care stau la baza erorilor. În cazul factorilor de mediu și contextuali, intră:

 • Factori fizici, cum ar fi oboseala, distragerile și întreruperile
 • Factori psihologici legați de lipsa de experiență și lipsa de sprijin și de informații pentru a ajuta medicii prescriptori​

Erorile de prescriere la copii rezultă dintr-o serie de factori, precum: medii aglomerate la locul de muncă, comunicare greșită și persoane care se confruntă cu sarcini complexe, mai degrabă decât o simplă lipsă de cunoștințe.

      4. Erori asociate prescrierii electronice (PE)

PE se referă la sisteme prin care prescrierile pot fi generate și transmise digital. Ele încorporează adesea suport pentru deciziile clinice (CDS) – sisteme computerizate care pot ajuta medicii prin furnizarea de informații despre dozare, emiterea de avertismente sau automatizarea calculelor. În practică, studiile care raportează impactul PE în spitalele de pediatrie au arătat rezultate variate, variind de la o ușoară creștere a mortalității până la scăderi semnificative ale erorilor de prescriere.

      5. Prescrierea independentă

Un domeniu, care se arată promițător în reducerea erorilor de prescriere, este prescrierea independentă de către farmaciști și asistente medicale. Studiul EQUIP a arătat că ratele de eroare ale medicilor independenți, ale asistenților medicali și farmaciștilor au fost comparabile cu cele ale consultanților și mai mici decât cele ale medicilor rezidenți​. Un alt studiu, a arătat o reducere a erorilor atunci când un farmacist supervizează medicația.

Asigurarea sigurantei în prescrierea medicamentelor

Farmaciştii asigură această siguranță prin urmarea unor acțiuni, care includ:

 • verificarea prescripțiilor în zonele clinice sau în timpul eliberării
 • colectarea și revizuirea datelor de audit
 • contribuția la procesele de management al riscului
 • implementarea sistemelor PE
 • participarea la inițiativele de îmbunătățire a calității

Un domeniu deosebit de important, dar care este trecut cu vederea, și care poate contribui la prevenirea erorilor este includerea unui proces de educare privind prescripția medicală. În timp ce educația reprezintă o parte semnificativă în cadrul volumului de muncă al farmaciștilor, aceasta a fost descrisă ca „intervenție cu valoare scăzută” în promovarea siguranței pacienților.

Dovezile arată că abordările educaționale recente, care depășesc creșterea gradului de conștientizare și se concentrează pe rezultatele schimbării comportamentului, pot fi eficiente în abordarea erorilor de prescriere.

 

Materialul integral pe pharmaceutical-journal.com