La începutul lunii februarie reprezentanții Colegiului Farmaciștilor din România au participat la discuții tehnice la Ministerul Sănătății. În cadrul acestora au fost abordate 3 subiecte distincte:

  1. OMS 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică – identificarea prevederilor din forma actuală a actului normativ care se impun a fi modificate și/sau completate
  2. Forma actuală a Procedurilor RBPF și nevoia de standardizare la nivel național și publicarea acestora pe pagina de web a Colegiului Farmaciștilor din România
  3. Politica adoptată în 2023 de către Consiliul Federației Internaționale a Farmaciștilor (FIP) prin declarația Reducerea rezistenței microbiene prin administrarea de antibiotice (https:www.fip.org/file/5629).

Probleme în aplicarea Ordinului nr. 63/ 2024

S-a discutat despre modul de aplicare și ce ar trebui îmbunătățit la Ordinul nr. 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic. Cei doi reprezentanți ai farmaciștilor prezenți la discuții, farm. farm. Florina Bonifate, secretar general al Colegiului și farm. Costel Grigore, președinte al Colegiului Farmaciștilor Călărași, au vorbit despre greutățile și neplăcerile întâmpinate de către farmaciști în punerea în aplicare a Ordinului, dar și despre necesitatea introducerii unei prevederi referitoare la intrarea în vigoare a ordinului ulterior datei publicării acesuia în Monitorul Oficial. O perioadă în care farmaciștii ar fi putut testa metodologia propusă ar fi putut identifica și eventual preîntâmpina problemele apărute odată cu implementarea imediată, care a făcut ca unii medici să nu fie la curent cu noile prevederi, sau unele farmacii să refuze eliberarea dacă nu era utilizat noul format de Rp, pe când altele au continuat eliberarea și pe prescripții fără serie și număr, până la actualizarea sistemului informatic pentru introducerea și raportarea acestor date.

Reprezentanții Colegiului Farmaciștilor au solicitat clarificarea sintagmei ”doza de urgență”, ca să fie mai clar definite cazurile la care se referă și în care poate fi eliberată de către farmacist și au atras atenția că perioada de maximum 48 de ore pentru acordarea dozei de urgență poate fi insuficientă pentru tratamentul pacientului în zilele de weekend.

S-a discutat și despre necesitatea întocmirii unei liste cu afecțiunile pentru care se poate acorda serviciul farmaceutic de urgență, cu respectarea procedurii legale de eliberarea de medicamente din
categoria Rx fără prezentarea prescripţiei medicale dar și despre posibilitatea introducerii serviciului farmaceutic de urgență, care să acopere această nevoie a populației, în baza unui Ghid. Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că datele rezultate în urma implementării OMS 63/2024 vor fi singurele în măsură să identifice oportunitatea dezvoltării acestui serviciu farmaceutic.

Ordinul nr. 75 / 2010 – Regulile de bună practică farmaceutică

Discuțiile pe marginea prevederilor Ordinului nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică, s-au referit la implementarea acestuia prin verificarea respectării Regulilor de Bună Practică Farmaceutică (RBPF) și certificarea de către Colegiul Farmaciștilor din România prin colegiile teritoriale. Ministerul Sănătății a solicitat comunicarea situației tuturor unităților farmaceutice care au Certificatul RBPF valabil, atrăgând atenția că 10 colegii teritoriale încă nu au răspuns încă solicitării de a trimite situația actualizată a unităților farmaceutice de la nivelul
județului respectiv.

Sursa: Informare privind intalirea din 5.02.2024 la sediul MS.pdf (colegfarm.ro)