Consilierul prezidenţial Diana Loreta Păun a subliniat că este necesar să se asigure accesul la tratamente inovatoare şi de înaltă calitate pentru toţi cetăţenii, dezvoltarea unei noi strategii farmaceutice post-pandemice în România şi la nivel european trebuind să îmbunătăţească acest proces.

“Este o oportunitate importantă să continuăm dialogul despre modalităţile prin care putem îmbunătăţi sistemul farmaceutic al ţării noastre şi să ne asigurăm, în primul rând, că accesul la tratamente inovatoare şi de înaltă calitate este posibil pentru toţi cetăţenii”, a spus Păun, în deschiderea conferinţei “Noua strategie farmaceutică, inovaţia şi accesul la medicina de standard european în România”, organizată de DC News Media Group.

Consilierul prezidenţial a atras atenţia că, potrivit datelor europene, România se situează pe ultimele locuri în clasamentele privind atât rata de disponibilitate a medicamentelor, cât şi în ceea ce priveşte timpul de acces al pacienţilor la tratamente de ultimă generaţie, un nou medicament ajungând, în medie, în ţara noastră în 918 zile, în timp ce media europeană este de 517 zile.

Potrivit acesteia, dezvoltarea unei noi strategii post-pandemice în România şi la nivel european trebuie să răspundă cerinţelor şi provocărilor din prezent şi să creeze un mediu favorabil accesului la medicamente.

“Cred că este necesară o abordare echitabilă şi sustenabilă în privinţa accesului la medicamente, astfel încât să se asigure într-o formă cât mai inclusivă aceleaşi şanse de vindecare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii”, a transmis Păun.

Ea a remarcat că publicarea noului pachet farmaceutic la data de 26 aprilie de către Comisia Europeană a generat şi o serie de îngrijorări din partea industriei farmaceutice, conform cărora revizuirea legislativă ar fi de natură să producă un efect contrar celui aşteptat prin creşterea dificultăţilor de acces la inovaţie şi scăderea oportunităţilor de participare în studii clinice.

“În acest sens, apreciez ca de fiecare dată că dialogul cu actorii implicaţi reprezintă un obiectiv important pe care inclusiv Comisia trebuie să-l promoveze în continuare în procesul legislative tocmai pentru a se asigura că noua politică care urmează să fie lansată răspunde într-o manieră echilibrată scopului pe care Comisia şi l-a asumat. Numai prin parteneriate solide şi prin dialog constant putem identifica şi rezolva problemele de acces la medicamente, putem dezvolta la nivel european, cât şi la nivel naţional, programe şi politici care, în primul rând, să sprijine inovaţia, dar să se asigure că toţi pacienţii beneficiază de tratamente adecvate personalizate”, a indicat consilierul prezidenţial. AGERPRES