Programul de educație și voluntariat Farmacia Viitorului este dezvoltat cu scopul de informare, activare și engagement al studenților farmaciști, în contextul schimbării continue din ultimii ani a percepției societății privind rolul farmacistului.

Program dedicat viitorilor farmaciști, în care ne îndreptăm atenția spre evoluția și provocările meseriei, așteptările pe care studenții le au înainte de a intra pe piața muncii și noile tehnologii și aplicații dedicate.

Obiectivele acestui program sunt creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul farmacistului în societate, implicarea studenților în activități practice și educative, dar și crearea unei Comunități dedicate studenților farmaciști din România, care să se bucure  de susținerea asociațiilor studențești din centrele universitare ale țării.