Programul de educație și voluntariat Farmacia Viitorului este dezvoltat cu scopul de a informa studenții farmacie și de a-i implica în activități practice, în contextul schimbării continue, din ultimii ani, a percepției societății privind rolul farmacistului.

Programul este dedicat viitorilor farmaciști, cu scopul de a ne îndrepta atenția spre evoluția și provocările meseriei, așteptările pe care studenții le au înainte de a intra pe piața muncii și noile tehnologii și aplicații dedicate.

Obiective:

  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul farmacistului în societate;
  • Implicarea studenților în activități practice și educative;
  • Crearea unei Comunități dedicate studenților farmaciști din România, care să se bucure de susținerea asociațiilor studențești din centrele universitare ale țării.