Consiliul Naţional al Rectorilor şi Federaţia Naţională Sindicală “Alma Mater” au solicitat Ministerului Educaţiei şi Cercetării iniţierea unei ordonanţe de urgenţă pentru aplicarea unor măsuri specifice, pe întreaga perioadă a stării de urgenţă, care să permită finalizarea în deplină legalitate a anului universitar curent.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a avut pe 10 aprilie o videoconferinţă cu Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Naţională Sindicală “Alma Mater”, Consiliul Naţional al Elevilor, Consiliul Naţional al Rectorilor, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Uniunea Studenţilor din România, Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii, a fost agreată cu partenerii educaţionali necesitatea conceperii de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a unor ghiduri de realizare a activităţii didactice în mediul online, în care să fie inclusă şi monitorizarea acestei activităţi.

Totodată, s-a analizat situaţia transportului elevilor, iar Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat abrogarea HG 309/1996. “Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar a propus ca bursele elevilor în perioada stării de urgenţă să poată fi transmise şi pe conturi ataşate, ca de exemplu conturile părinţilor. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a propus ca dosarele pentru bursele sociale să poată fi depuse şi online. Secretariatele unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi cele ale universităţilor vor asigura permanenţă în primirea/eliberarea de documente necesare elevilor/studenţilor, dar şi familiilor acestora, folosind toate sistemele de comunicare disponibile. Această măsură vine în sprijinul limitării deplasărilor pe perioada stării de urgenţă”, afirmă sursa citată.

În ceea ce priveşte posibilitatea trecerii în şomaj tehnic, federaţiile sindicale au solicitat o analiză asupra personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, în sensul exceptării acestor categorii de salariaţi de la această măsură. AGERPRES