Pe 25 iulie se va desfășura concursul  de admitere la UMF Iași, sub forma unui test grilă. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Candidații se pot prezenta începând cu ora 8.00 la sala de concurs unde au fost repartizați (candidații vor putea identifica sălile de concurs sâmbătă, 24 iulie 2021, între orele 18.00-20.00).

Ocuparea locurilor în săli se desfășoară în intervalul orar 8.00 – 9.30. La ora 10.00 începe testul grilă. Durata de desfășurare a probei scrise este de 3 ore (între 10:00 – 13:00), într-o singură zi.

Ponderea subiectelor la prima vedere:

– Specializarea Medicină: 50%

– Specializarea Medicină dentară: 50%

– Specializarea Asistență medicală generală: 30%

– Specializarea Nutriție și dietetică: 30%

– Specializarea Asistență de profilaxie stomatologică: 10%

– Specializarea Tehnică dentară: 30%

– Specializarea Farmacie: 10%

– Specializarea Bioinginerie: 10%

– Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: 10%

Disciplinele de concurs:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu

și

– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie

– Chimie organică – obligatoriu

și

– Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, la alegere între:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

sau

– Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Bioinginerie, la alegere între:

– Matematică

sau

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Reguli pentru candidați

La intrarea în sala de concurs vor prezenta:

  1. actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line (Carte de identitate/pașaport în termen de valabilitate la data concursului);
  2. legitimația de concurs imprimată pentru confirmarea locului în sala de concurs:
  3. declarația pe propria răspundere privind starea sănătăţii (descarcă AICI)

Candidații care și-au schimbat numele sunt rugați ca pe lângă cele trei documente menționate să prezinte și o copie simplă a actului doveditor.

La intrarea în clădirea unde se află sala în care au fost repartizați, vor arăta legitimația de concurs șefului de clădire. Acesta le va lua temperatura, le va da mască și îi va direcționa spre sala de concurs.

Intrarea în sala de concurs se va face în mod organizat, păstrând distanţă de 1,5 m. vor purta mască și vor utiliza antisepticul de mâini, puse la dispoziție de către Universitate. În sala de examen se intră doar cu o sticlă de apă, dar fără etichetă. Telefoanele mobile, gențile si tot ce au asupra lor, în afara sticlei cu apă, vor fi lăsate într-un loc indicat de șeful de sală.

La intrarea, respectiv la ieșirea din sălile de examen, aceștia nu au voie să fie însoțiți, cu excepția persoanelor cu nevoi speciale (care vor urma instrucțiunile primite de la organizatori); candidații cu nevoi speciale vor anunța comisia de admitere, despre necesitatea de a fi sprijiniți, pentru a se găsi cea mai bună soluție pentru ei (condiții speciale în sală, acces la săli de la parter, etc.);

Vor utiliza calculatoare de birou, markere și pixuri puse la dispoziție de către Universitate. Dacă au terminat mai devreme, nu pot părăsi sala înainte de ora 10.30. Dacă pleacă la final (ora 13.00) candidații își vor putea lua grila cu întrebări.

După predarea tezei, candidatul părăseşte zona locaţiei, iar rezultatele vor fi afişate online, lucrările fiind corectate doar într-un Centru de scanare special amenajat (tezele nu vor mai fi scanate în sala de concurs).