Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România (FASFR), structura națională care reunește 8 organizații studențești și reprezintă în total peste 4.000 de studenți ai facultăților de farmacie, subliniază necesitatea reevaluării și actualizării bibliografiei Examenului de Rezidențiat.

Astfel, ca urmare a numeroaselor nemulțumiri ale studenților și multiplelor modificări din ultimii ani, precum și necesitatea certitudinii în privința Examenului de Rezidențiat, considerăm necesară introducerea într-o comisie multidisciplinară a reprezentanților studenților și farmaciștilor rezidenți pentru soluționarea dezideratelor celor care susțin examenul de rezidențiat. 

Alături de Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și Federația Studenților la Medicină Dentară din România (FSMDR), în perioada 1-10 mai 2020, s-a desfășurat o consultare publică, având scopul documentării pozițiilor publice ale celor trei Federații, precum și prezentării dorințelor colective referitoare la bibliografia din structura examenului de rezidențiat din România către factorii decizionali din cadrul Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății și Consiliului Național al Rectorilor. 

La realizarea acestei statistici au contribuit 363 de studenți farmaciști care vor susține examenul de rezidențiat în perioada 2020-2022, precum și farmaciști rezidenți din toți anii și din toate specialitățile domeniului farmaceutic. În timp ce răspunsurile studenților reflectă parcursul de învățare, cele ale farmaciștilor rezidenți reprezintă o perspectivă valoroasă asupra utilității viitoare a examenului de rezidențiat. Rezultatele provin din toate cele 8 centre universitare din România. De asemenea, au fost realizate și analize privind bibliografia pentru Medicină Generală și Medicină Dentară, de către FASMR, respectiv FSMDR.

În urma analizării generale a raportului s-au identificat probleme referitoare le Curricula examenului de rezidențiat și anume utilizarea nejustificată a bibliografiilor neactualizate și neconforme Spațiului European Occidental și a Standardelor europene, de ani de zile și până în prezent fiind nemodificate. Forma actuală a examenului de rezidențiat reprezintă un impediment major pentru studenții din an terminal și viitoarele generații care iau în considerare continuarea specialităților din domeniul farmaceutic, datorită unei strategii bazate pe conceptul de memorare și utilizarea unor resurse de învățare care nu sunt raportate la nevoile actuale din sistemul de sănătate. Rezidenții și studenții farmaciști atrag atenția asupra actualizării materialelor bibliografice. 

În vederea atingerii unor standarde contemporane europene, se prezintă ca o necesitate asiduă reevaluarea și actualizarea bibliografiei prezente în funcție de nevoile curente ale sistemului de sănătate din România. Este necesară unificarea totală a materialelor bibliografice și realizarea unui material comun de tip Compendium, iar uniformizarea conținutului în cadrul aceleiași surse bibliografice, cât și între sursele bibliografice, datorită neconformității informațiilor între capitole, reprezintă o nevoie. Procesul de aliniere la standardele actuale se poate accelera prin introducerea în programele de rezidențiat de farmacie a unor stagii teoretice privind cadrul legislativ al specialităților de farmacie în UE și non-UE

Un alt impediment al actualei forme este reprezentat de testarea capacității de memorare în detrimentul aplicării unor metode de evaluare a capacității studentului în vederea realizării  de conexiuni logice și relevante.

Vezi Comunicatul integral și rezultatele, aici!