Comisia Europeană a publicat prima listă a Uniunii cu medicamente esenţiale, împreună cu Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) şi cu şefii agenţiilor pentru medicamente din statele membre (HMA).


Publicarea vine în continuarea angajamentului asumat în Comunicarea Comisiei privind combaterea penuriilor de medicamente în UE, de a accelera lucrările privind această listă anunţată iniţial în propunerea de reformă a Uniunii în domeniul farmaceutic, se arată într-un comunicat.

„Este o parte importantă a eforturilor depuse de UE în cadrul uniunii europene a sănătăţii, pentru a se asigura că pacienţii dispun de medicamentele de care au nevoie, promovând securitatea aprovizionării cu medicamente esenţiale şi prevenind apariţia situaţiilor de penurie. Publicarea face parte, de asemenea, din eforturile UE de a-şi îmbunătăţi rezilienţa şi autonomia strategică în faţa provocărilor geopolitice şi a celor neprevăzute”, se arată în comunicat.

Un medicament este inclus pe listă atunci când este esenţial pentru a asigura furnizarea şi continuitatea asistenţei medicale de calitate şi pentru a garanta un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice în Europa. Această primă listă a Uniunii cu medicamente esenţiale conţine peste 200 de substanţe active utilizate în medicamente de uz uman, care sunt considerate esenţiale în ţările UE/SEE, se mai precizează.

„Includerea pe această listă nu indică probabilitatea ca un medicament să se confrunte cu o penurie în viitorul apropiat. Aceasta înseamnă, mai degrabă, că este extrem de important să se evite penuria pentru aceste medicamente specifice, deoarece indisponibilitatea lor ar putea cauza vătămări grave pacienţilor şi ar putea reprezenta provocări semnificative pentru sistemele de sănătate”, se adaugă.

Lista a fost elaborată împreună cu EMA şi cu toate statele membre ale UE. Au fost consultate principalele grupuri de părţi interesate, inclusiv pacienţii şi organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii şi asociaţiile industriale.

Comisia va lua toate măsurile necesare pentru a colabora îndeaproape cu statele membre şi cu părţile interesate relevante pentru a preveni deficitele, inclusiv pentru a pune în aplicare măsuri suplimentare, dacă este necesar, se mai subliniază.

Lista Uniunii va fi revizuită anual şi va fi utilizată pentru a sprijini şi a accelera analiza Comisiei cu privire la vulnerabilităţile lanţurilor de aprovizionare cu medicamentele esenţiale şi pentru remedierea lor.