Colegiul Farmaciștilor din România protestează față de utilizarea cuvântului ”FARMACIE” și asocierea sa cu locul de fabricație a unui detergent de rufe, în cazul paginii de Facebook #Farmaciadedetergent.

În comunicatul transmis, Colegiul arată că, ”chiar dacă putem presupune că atribuirea acestei denumiri unei fabrici de produse de curățenie a avut la bază ideea de a se compara modul și condițiile de fabricație pentru respectivul detergent, cu precizia și rigurozitatea preparării unui medicament”, o astfel de situație ar putea da loc la interpretări eronate și confuzie în legatură cu semnificația FARMACIEI!

Colegiul reamintește că ”Definiția farmaciei comunitare se referă strict, conform prevederilor legale, la unitatea prin care se asigură asistența farmaceutică a populației, informarea și consilierea pacienților privind utilizarea corectă și rațională a medicamentelor și întreținerea stării de sănătate.”

Sursa: COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA reacționează…… (colegfarm.ro)