CNAS: Cum se stabileşte noul plafon de compensare cu 90% a medicamentelor, la pensionarii cu venituri mici

De la 1 ianuarie 2022, pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, beneficiază de compensare cu 90% pentru medicamentele din sublista B cuprinsă în Lista de medicamente compensate şi gratuite, a căror valoare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei/lună.

Lista a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 720/2008, se arată într-un comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi, respectiv, de 40%, prin transferuri de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Sănătăţii. Această decizie face obiectul Hotărârii de Guvern nr.1289/2021, care a fost aprobată de executiv în cadrul şedinţei din data de 28 decembrie 2021, în scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici.

Creşterea plafonului de la 1.299 lei la 1.429 lei/lună inclusiv ţine cont de majorarea cu 10% a valorii punctului de pensie începând cu data de 1 ianuarie 2022, precum şi de prevederile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 127/2019, cu modificările ulterioare, astfel încât să nu fie afectat accesul pensionarilor la medicamente compensate cu 90%.

Totodată, prin OUG nr. 132/2021 s-a reglementat acordarea, în luna ianuarie a anului 2022, a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei (art. 1), respectiv au valori cuprinse între 1.001 – 1.600 lei inclusiv (art. 2).

Ajutorul financiar acordat pensionarilor în luna ianuarie 2022, potrivit OUG nr. 132/2021, nu reprezintă venit din pensie sau din indemnizaţie socială, acesta suportându-se de la bugetul de stat, astfel că nu va fi luat în calcul la stabilirea plafonului de 1.429 lei/lună inclusiv până la care pot fi eliberate prescripţii medicale în cadrul Programului social al guvernului de compensare cu 90%.

La solicitarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări din subordine vor informa toţi furnizorii cu care se află în contract şi care eliberează prescripţii medicale în conformitate cu prevederile Contractului-cadru (HG nr.186/2021) despre modul de aplicare a prevederilor legale, se mai arată în comunicat.