Guvernul a adoptat pe 31 ianuarie o Hotărâre de modificare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Una din principalele modificări este menţinerea pentru întreg semestrul I al acestui an a valorilor punctelor per capita şi pe serviciu din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au fost valabile în semestrul al II-lea al anului 2023, aşa cum s-a convenit în cursul negocierilor şi consultărilor dintre CNAS şi reprezentanţii organizaţiilor reprezentative prevăzute de Legea nr. 95/2006.

Aceste valori sunt:
– Pentru punctul per capita: 12 lei;
– Pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală primară: 8 lei;
– Pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate: 4,5 lei;

Pentru claritatea reglementărilor s-a prevăzut explicit că în asistenţa medicală primară se decontează o singură consultaţie pe zi pentru o persoană, prin care este abordată în integralitate starea de sănătate a pacientului. Ca urmare a actului medical, medicul eliberează toate documentele necesare pacientului (reţete medicale, bilete de trimitere, recomandări etc.).

La medicina dentară, în semestrul I al acestui an se va menţine aceeaşi sumă orientativă lunară pentru medicii stomatologi ca în semestrul al II-lea al anului trecut, respectiv 6.000 lei/lună pentru medicul specialist.

În asistenţa medicală spitalicească, pentru creşterea calităţii serviciilor acordate se reglementează că durata spitalizării de zi este de minim două ore, cu excepţia serviciilor acordate pentru afecţiuni oncologice şi hemato-oncologice şi a celor acordate în camerele de gardă şi în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii.

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi paraclinice, lista afecţiunilor pentru care analizele şi investigaţiile se pot efectua şi după epuizarea valorii de contract a laboratoarelor se extinde cu boala cronică de rinichi, pentru coroborare cu Legea nr. 378/2023.

Pentru asigurarea continuităţii furnizării de servicii medicale pe toate palierele de asistenţă sanitară, începând cu 1 februarie contractele existente între furnizori şi casele de asigurări de sănătate vor fi prelungite prin acte adiţionale, în condiţiile prevăzute în forma modificată a Contractului-cadru.