Reglementările privind acordarea serviciilor medicale la distanţă (consultaţiile medicale şi reţetele electronice) se menţin şi după data de 1 iulie, în conformitate cu noul contract-cadru şi cu normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, a informat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Întrucât dorim să utilizăm în continuare, în beneficiul persoanelor asigurate, experienţa acumulată în timpul pandemiei de COVID-19, nu numai că am menţinut consultaţiile la distanţă, ci am şi lărgit sfera de aplicabilitate a acestora”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS, potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES.

Astfel, atât medicii de familie, cât şi medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultaţii la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare, precum şi pentru afecţiunile cronice, cu respectarea aceloraşi condiţii de acordare ca şi în cazul consultaţiilor în cabinet pentru afecţiunile respective.

„Medicul consemnează consultaţia medicală la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care aceasta a fost efectuată, şi emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv reţeta electronică online sau offline pentru medicamente compensate. Aceste documente se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronică”, se precizează în comunicat.

În cazul consultaţiilor la distanţă acordate de medicii de specialitate din ambulatoriu, pacienţii sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

Tot la distanţă pot fi acordate terapiile psihiatrice, precum şi sfatul genetic, cărora li se aplică reglementările legale în vigoare pentru serviciile diagnostice şi terapeutice efectuate în cabinet.

De asemenea, arată CNAS, se pot acorda la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum şi în specialitatea psihopedagogie specială – logoped. Şi acestor servicii conexe li se aplică reglementările legale în vigoare pentru serviciile efectuate în cabinet. AGERPRES