Astăzi, peste 25 de boli pot fi prevenite prin vaccinuri. Acestea protejează pe toată lumea, indiferent de vârstă.

În acest context, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) subliniază importanței vaccinării pe tot parcursul vieții. Potrivit studiilor, protecția unei persoane pe întreg parcursul vieții împotriva celor mai relevante 17 boli care pot fi prevenite prin vaccinuri costă mai puțin de 3500 euro.

Ce înseamnă vaccinarea pe tot parcursul vieții?

La nivelul percepției publice, conceptul de vaccinare se reduce, de cele mai multe ori, la vaccinurile copilăriei și la cel împotriva gripei sezoniere. De fapt, aria de extindere a acestora este mult mai amplă, atât la nivelul bolilor transmisibile pe care le preîntâmpină, cât și la nivelul de acoperire a tuturor vârstelor – de unde și conceptul de ”vaccinare pe parcursul întregii vieți”.

Imunizarea prin vaccinare pe tot parcursul vieții trebuie să corespundă nevoilor persoanelor în fiecare etapă a vieții acestora, iar programele de imunizare și accesul la vaccinare trebuie să fie adaptate particularităților stilului de viață și vulnerabilităților, respectiv riscurilor în fața bolilor infecțioase, specifice fiecărei grupe de vârstă.

Creșterea accesului la vaccinuri și prioritizarea imunizării prin vaccinare pe tot parcursul vieții este o oportunitate valoroasă de a îmbunătăți sănătatea populației generale, de a consolida sustenabilitatea sistemului de sănătate și de a contribui la asigurarea prosperității economice.

Politicile care sprijină imunizarea prin vaccinare pe tot parcursul vieții au potențialul de a:

  • îmbunătăți sănătatea individuală și a populației generale;
  • consolida sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor de sănătate prin reducerea costurilor la nivelul asistenței medicale;
  • conduce la beneficii economice mai largi prin promovarea productivității forței de muncă;
  • susține echitatea și accesul universal la asistența medicală primară, prin oferirea unei platforme în jurul căreia pot fi furnizate aceste servicii;
  • reduce răspândirea rezistenței anti-microbiene.

Vaccinarea este un element esențial pentru promovarea sănătății publice, iar evoluția din ce în ce mai accelerată a cercetării medicale ne permite să avem în vedere elaborarea unei Strategii de vaccinare pe întreg parcursul vieții, pentru a ne proteja pe noi și pe semenii noștri de boli care pot fi prevenite prin vaccinare. ARPIM rămâne un susținător al vaccinării, un partener  constant  al autorităților și un actor implicat în promovarea măsurilor care să asigure protecția populației din România în fața amenințărilor la adresa sănătății publice”, a declarat Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM.

Anual, între 3,5 și 5 milioane de vieți sunt salvate datorită vaccinării. Acestea sunt datele care ne motivează să facem tot ceea ce ține de noi pentru a aduce vaccinurile cât mai aproape de fiecare persoană din România, pentru a ajuta la creșterea ratelor de vaccinare și, în consecință, pentru a putea astfel să protejăm populația prin cea mai eficientă metodă posibilă. În ceea ce privește vaccinarea pe tot parcursul vieții, trebuie să educăm populația cu privire la vaccinuri, deoarece nu există o obișnuință a vaccinării în rândul adulților. În ceea ce privește Grupul de Lucru Vaccinuri din cadrul APRIM, ne propunem ca în primul rând să continuăm să colaborăm cu autoritățile pentru găsirea celor mai bune măsuri tehnice pentru rambursarea vaccinurilor, iar în al doilea rând să inițiem campanii și proiecte de informare și educare în rândul populației, a mass media, a societăților medicale și chiar a autorităților, astfel încât să începem să construim înțelegerea importanței vaccinării pe tot parcursul vieții”, a declarat Cristina Pricop, coordonatoarea Grupului de Lucru Vaccinuri din cadrul ARPIM.