La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Actul normativ reglementează, printre altele, o serie de noi atribuţii ale ANMDMR, precum autorizarea studiilor privind utilizarea medicamentelor de uz uman, precum şi efectuarea acestora, organizarea şi controlul activităţilor referitoare la farmacovigilenţă, eliberarea autorizaţiilor de distribuţie angro şi a autorizaţiilor de fabricaţie.

Totodată, actul normativ reglementează şi unele aspecte privind organizarea şi funcţionarea ANMDMR cu scopul creşterii performanţei acestei instituţii.