AmCham Romania salută publicarea de către Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) a „Ghidului privind Achiziția Dispozitivelor Medicale, rezultatul unui demers comun inițiat de Grupul de lucru pentru Sănătate din cadrul AmCham România. Ghidul este un instrument util pentru derularea unor procese eficiente de achiziții publice care să evite practicile neconforme și riscul de achiziție a unor dispozitive și tehnologii medicale sub standard.

„Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și eficientizarea utilizării resurselor în interesul pacientului reprezintă puncte centrale pe agenda AmCham România. Așa cum reflectă și studiul AmCham România “Health as an Investment”, sănătatea este o investiție, nu un cost, iar resursele trebuie investite cu maximă responsabilitate în beneficiul pacienților, pentru optimizarea traseului de la diagnostic la monitorizare și tratament. Amânarea investițiilor în sănătate determină costuri mai mari pe termen lung pentru asistența medicală, duce la scăderea calității vieții, a productivității muncii și în consecință a Produsului Intern Brut. Ghidul realizat și lansat în colaborare cu ANAP reprezintă un instrument pragmatic și util pentru derularea unor achiziții de dispozitive medicale rapide, corecte și eficiente, oferind un cadru clar în planificarea și organizarea procedurilor, cu beneficii pentru toate părțile implicate” a punctat Vlad Boeriu, Președintele Grupului de lucru pentru Sănătate din cadrul AmCham România.

Întrucât accesul pacienților români la dispozitive medicale moderne este printre cele mai scăzute din UE, membrii AmCham Romania consideră că finanțarea adecvată a nevoilor și îmbunătățirea proceselor de achiziții de dispozitive și tehnologii medicale sigure, eficiente și inovatoare sunt esențiale pentru un acces îmbunătățit  la servicii de prevenție, diagnosticare timpurie și tratament.

“Ghidul de bune practici este un exemplu concret al bunei colaborări dintre ANAP și AmCham.   Acest instrument este în conformitate cu legislația națională și oferă instrucțiuni și măsuri esențiale pentru o relaționare eficientă cu furnizorii din domeniul medical. Informațiile din ghid sunt indispensabile personalului din departamentele de achiziții publice ale unităților sanitare și pentru cei implicați în asigurarea serviciilor medicale. Materialul propune și un set de indicatori pentru evaluarea achizițiilor de dispozitive medicale, promovând un standard înalt de calitate în domeniul sănătății. Reafirmăm angajamentul nostru în îmbunătățirea proceselor achizițiilor publice și în sprijinirea colaborării între actorii din sectorul medical și furnizorii de bunuri și servicii, a subliniat Iuliana Feclistov, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

„Acest ghid răspunde unei nevoi resimțite în piață – aceea de claritate, coerență și consistență în procedurile de achiziții publice pentru a sprijini eficientizarea și transparentizarea acestora, alături de promovarea unor standarde de calitatecu atât mai importante într-un sector precum cel al sănătății. Ghidul este în sine o bună practică de colaborare între autorități și sectorul privat și este o resursă valoroasă, atât pentru operatorii economici din poziția de potențiali participanți la procedurile de achiziții publice, cât și pentru sectorul public, prin prisma îndrumării oferite autorităților contractante. Ne manifestăm disponibilitate pentru a consolida parteneriatul cu ANAP, cât și pentru a extinde aceste ghiduri de utilizare eficace a resurselor publice și în alte domenii ale sistemului sanitar, și nu numai” a declarat Daniela Nemoianu, Președintele grupului de lucru pentru Fonduri Structurale, Achiziții Publice și Parteneriat Public-Privat din cadrul AmCham România.

România va avea la dispoziție mai multe surse de fonduri UE în următorii 5 ani, care trebuie valorificate pentru a debloca finanțare pentru inovare și reforme structurale, iar ghidul lansat de AmCham și ANAP vine cu instrumente pentru stimularea performanței în asistența medicală, punând pacientul în centrul sistemului de sănătate.

Realizat în conformitate cu legislația în vigoare, Ghidul oferă un îndrumar practic relevant atât pentru departamentele de achiziții publice din unitățile sanitare cât și din cadrul instituțiilor naționale care gestionează achiziții publice pentru domeniul sănătății și poate fi consultat pe pagina ANAP, aici.

 

***

Despre AmCham Romania

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este între cele mai reprezentative asociații ale comunității de afaceri din România,  recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relațiilor comerciale între SUA și România.

AmCham Romania a fost înființată în anul 1993, și anul acesta aniversează 30 de ani de prezență și activitate în Romania.

În prezent, cele peste 530 de companii americane, internaționale și românești,  membre ale comunității AmCham România, fac posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat,  Energie, Educație, Economie Digitală, Fiscalitate, Mediu , Piața Muncii, Sănătate,  Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Real-Estate și Turism.

Cei 530 de membri AmCham activează în 32 sectoare economice, asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și au investit peste 20 mld EUR în România.

Cifra de afaceri cumulată a membrilor AmCham se ridica la 65 mld EUR (calculată cu rezultatele financiare raportate pentru 2021, cea mai recent disponibilă la momentul analizei).  Fiecare million de EUR suplimentar la cifra de afaceri creează alte 10 locuri de muncă în economie.

Valoarea adăugată generată de membrii AmCham, de 29, 1 mld EUR reprezinta 12,01% din PIB-ul României (2021).
AmCham România este un membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane. În plan intern, AmCham România se bucură de buna colaborare instituțională cu Ambasada Statelor Unite la București, și face parte din platforme de consultare precum Coaliția pentru Dezvoltarea României alături de alte organizații partenere din mediul asociativ care urmăresc obiective comune.

 

Sursă foto: www.amcham.ro