Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) își propune să consolideze, să dezvolte și să promoveze profesia de farmacist, susținând practici de înaltă calitate și oferind suport membrilor săi în toate laturile care țin de desfășurarea activității în domeniul farmaceutic. Asociația și-a propus să devină încă de la început un agregator care să genereze soluții durabile pentru sistemul de sănătate.

Farmacistul, ca profesionist al sistemului sanitar, nu este doar un furnizor de medicamente, ci și un consilier de încredere, un educator vital pentru pacienți. Rolul acestuia se extinde dincolo de comercializarea medicamentelor, implicând monitorizarea aderenței la tratament, prevenirea erorilor medicamentoase, a reacțiilor adverse, interacțiunilor și promovarea unui stil de viață sănătos. Totodată, farmacistul joacă un rol important în prevenție, implementând programe și proiecte cu caracter educațional în comunitățile în care profesează, inclusiv în zonele geografice cu acces limitat la serviciile medicale.

Serviciile farmaceutice constituie un pilon esențial al sistemului de sănătate, facilitând accesul pacienților la tratamentele necesare și la consultanță specializată pentru utilizarea corectă și eficientă a acestora.

Mai mult, „Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România” susținând farmaciile și farmaciștii, este conștientă din practica de zi cu zi de barierele cu care aceștia se confruntă.

Printre acestea se numără:

  1. Lipsa acută de personal – profesia de farmacist este neatractivă pentru tinerii studenți, dar și absolvenți. Farmacia nu poate funcționa fără farmacist.
  2. Lipsa reprezentativității farmacistului în cadrul comisiilor de specialitate, cu rol de a stabili politici de sănătate. Farmaciștii ,,din teren” ar trebuie să fie incluși în cadrul consultărilor cu autoritățile pentru a putea împărtăși expertiza lor, dar și provocările cu care aceștia se confruntă în desfășurarea activității.
  3. Implementarea serviciilor farmaceutice fără a fi remunerate de către autoritățile statului
  4. Reclamele la farmacii, care impactează în mod negativ percepția pacienților asupra profesiei de farmacist. Este nevoie de implicarea autorităților ca farmacistul să nu mai fie confundat cu un vânzător, ci să fie recunoscut ca un profesionist specializat în informarea, educarea și consilierea pacienților. Reclamele dăunează imaginii acestuia, pacienții percepând farmacia ca pe un simplu magazin.
  5. Politici de adaos necorespunzătoare care afectează sustenabilitatea si aprovizionarea farmaciilor, aprovizionarea farmaciilor cu medicamente, multe dintre ele vitale pentru populație
  6. Lipsa sau deficitul de medicamente cauzată de preț sau de distribuția inechitabilă a acestora
  7. Impozitarea nediferențiată, fără a se ține cont de limitările reglementate ale domeniului farmaceutic

Având în vedere toate aceste aspecte cu care ne confruntăm zilnic, considerăm că este imperativ ca printr-un dialog transparent,accesibil și continuu cu instituțiile publice, să fie găsite soluții eficiente care să permită farmaciștilor să-și desfășoare activitatea și să continue să asigure funcționarea în condiții corespunzătoare a sistemului de sănătate, având ca obiectiv comun, principal calitatea vieții pacientului.

Despre Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR)

AFFR a fost creată pentru a promova profesia de farmacist şi farmaciile, oferind acestora o alternativă viabilă a reprezentării în actualul sistem de sănătate. Înfiinţarea „Asociaţiei Farmaciilor şi Farmaciştilor din România” (AFFR) aduce beneficii industriei farmaceutice, sistemului de sănătate, protejând și promovând profesia de farmacist, etica profesională şi normele de concurenţă loială.

În momentul de faţă, peste 30 de societăţi comerciale au devenit deja membre AFFR, însumând un număr de peste 850 de farmacii, respectiv 10% din totalul farmaciilor din România, cu o cotă de piaţă de 12% din cifra totală de afaceri.

AFFR se mândreşte cu o acoperire a farmaciilor extinsă în România, în peste 35 de judeţe, cu peste 600 de farmacii în mediu urban şi peste 250 de farmacii în mediu rural.