Pe data de 07.07.2022 a fost semnat Acordul de Cooperare între Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), reprezentată de Dl. Președinte, Răzvan Mihai Prisada și Organizația de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR), reprezentată de Dl. Președinte, Dan Zaharescu.

Având în vedere importanța deosebită pe care implementarea Directivei privind Medicamentele Falsificate o are pentru toate părțile implicate: producători de medicamente, Deținători de Autorizație de Punere pe Piață (DAPP), Deținători de Autorizație de Import Paralel (DAIP), Utilizatori Finali (farmacii, spitale, centre de dializă, distribuitori angro, DAIP) și furnizori de soluții software, colaborarea eficientă a celor două entități, cu responsabilități împărțite conform legislației în vigoare, a fost și este în continuare esențială pentru o implementare cu succes a proiectului la nivel național.

Încă de la debutul proiectului de serializare, din anul 2017, ANMDMR a fost alături de echipa OSMR, oferind sprijinul necesar în cadrul Grupurilor de Lucru, care au fost organizate pentru definirea unei strategii de implementare optime.

Acest Acord de Cooperare subliniază importanța pe care ambele organizații o acordă Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) al cărui scop îl reprezintă prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, asigurând astfel accesul pacienților la medicamente autentice.

 

Sursă material: Osmr.ro